Odlike pozivanja drugih v islam – pozivanje drugih v islam (Da’va)

Opravljanje Da’ve je neizpodbitno eno od najboljših dejanj v Allahovem pogledu in je zelo pohvaljeno v Kuranu in poslančevi Sunni. Dokazi za to vključujejo naslednje:

  1. Da’va je sredstvo za uspeh v tem življenju in na onostranstvu. Kuran pravi: “In bodite narod, ki bo pozival k dobremu, nagovarjal k spodobnemu vedenju ter odvračal od zla; takšni so zares uspešni.” (Sura Ali-’Imran, 3:104)
  2. Nihče nima boljšega govora od tistih, ki opravljajo Da’vo. Ko Kuran pohvali te ljudi, pravi: “In kdo je boljšega govora od tistega, ki poziva k Allahu, opravlja dobra dejanja ter pravi: ‘Resnično sem eden izmed muslimanov.’ “ (Sura Fussilat, 41:33) Tako je jasno, da ni nikogar, katerega govor bi bil boljši od govora tistega, ki poziva v resnico, saj je njihov vodič k njihovemu Stvarniku in Gospodarju, ter Tistega, ki jih vodi iz teme zablode v svetlobo verovanja.
  3. Opravljanje Da’ve priča o tem, da je oseba sprejela Allahove ukaze: “Pozivaj na pot svojega Gospodarja z modrostjo in dobrim nasvetom ter z njimi razpravljaj tako, kot je najbolje.” (Sura An-Nahl, 16:125) Oseba, ki se posveti tej plemeniti nalogi, mora druge pozivati v islam z modrostjo, kar pomeni, da mora poznati osebnost ljudi, ki jih želi pozvati v islam, da bo izbral najboljšo možno metodo, s katero bo izvršil svojo nalogo, ob tem pa ves čas razpravljal z njimi prijazno, na njim najbolj blagovoljen način.
  4. Opravljanje Da’ve je bila naloga, ki so jo opravljali vsi Allahovi poslanci, brez izjeme, prednost pred vsemi pa ima Poslanec Muhammad (mir in blagoslov z njim), ki ga je Allah poslal celemu človeštvu kot pričo nad ljudmi. Vernikom je dal novico ogromne nagrade na onostranstvu, nevernike pa opozoril na hudo kazen. Širil je svetlobo na celotno človeštvo. Kuran pravi: “O Poslanec, pošiljamo te kot pričo, da oznanjaš vesele vesti in opominjaš, da z Njegovim dovoljenjem pozivaš k Allahu, in kot svetilko, ki razsvetljuje. Ponesi vernikom veselo vest, da bodo prejeli od Allaha veliko dobroto!” (Sura Al-Ahzab, 33:45-47)
  5. Pozivanje ljudi v islam je vir neomejene dobrote, saj boš za vsako osebo, ki jo povabiš v islam, dobil enako nagrado za njegovo molitev, čaščenje in učenje drugih. Kako velik blagoslov Allah podarja tistim, ki opravljajo Da’vo! Poslanec (mir in blagoslov z njim) je rekel: “Kdor poziva v usmeritev, bo imel enako nagrado kot tisti, ki sledijo, ne da bi se nagrada kogarkoli od njiju zmanjšala.” (Sahih Muslim: 2674)
  6. Nagrada, ki jo ima Allah pripravljeno za tiste, ki pozivajo druge v islam, je daleč boljša od uživanja na tem svetu, saj je takšna nagrada od Allaha Samega, Najbolj plemenitega, ki jim bo obilno poplačal za to plemenito prizadevanje: “Če pa se obrnete – jaz od vas ne iščem nobene nagrade. Moja nagrada je samo pri Allahu in ukazano mi je, naj bom od muslimanov.” (Sura Junus, 10:72) Poslanec (mir in blagoslov z njim) je glede tega rekel: “Če Allah usmeri enega človeka preko tebe, je to boljše zate od lastništva rdečih kamel.” (Sahih Al-Buhari: 2847, Sahih Muslim: 2406) Kamele so bile najdragocenejša lastnina v antični Arabiji, rdeča vrsta pa najbolj cenjena med njimi.