Ogólna zasada dotycząca pokarmów i napojów

Ogólna zasada dotycząca pokarmów i napojów

Ogólna zasada w prawie islamskim (szari‘a) jest taka, że wszystko jest dozwolone, z wyjątkiem tego, co zostało wyraźnie zabronione, a co źle wpływa na zdrowie, moralność czy religię człowieka. Allah ﷻ przypomina nam, że stworzył wszystko na ziemi po to, abyśmy mogli z tego korzystać, z wyjątkiem rzeczy, których nam zabronił, jak głosi Koran: „On jest Tym, który stworzył dla was wszystko, co jest na ziemi” (Al Baqara, 2:29).

 Rośliny i owoce

Wszelkiego rodzaju rośliny są dozwolone, tak te uprawiane przez ludzi, jak i zrywane z drzew i krzewów, a także wszelkie grzyby, z wyjątkiem tego, co jest szkodliwe dla zdrowia lub życia, oraz tego, co odurza, jak napoje alkoholowe i narkotyki, które są zabronione ze względu na wielką szkodę, jaką mogą powodować.