Ograničenja veze muškarca i strane žene

Ograničenja veze muškarca i strane žene:

  1. Obaranje pogleda

Obaranje pogleda pred onim što je Allah zabranio je način očuvanja čednosti i časti

Musliman ne bi trebao da gleda ono što je sramotno, ili da gleda u ono što bi moglo pobuditi strasti, niti da duže zadržava pogled na ženi ako za to nema potrebe.

Allah naređuje i jednom i drugom spolu da obaraju pogled jer to je način na koji se čuva čednost i čast, kao što je gledanje bez ustezanja način da se zapadne u nemoral: Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade. A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim. (En-Nur, 30.-31.).

Ako se desi da čovjek slučajno pogleda, treba da svoj pogled skrene od svega što je zabranjeno, a to podrazumijeva i sve vrste medija, kao i internet. Zabranjeno je da gleda sve ono što će pobuditi strasti i nagone.

  1. Ophođenje s obzirom i na lijep način

Ženi koja mu je strana, a i ona njemu, obraćat će se na pristojan način koji je daleko od bilo čega što bi moglo pobuditi strast, bez obzira na koji način.

  • Uzvišeni Allah zabranjuje ženama koketiranje i višeznačan govor sa stranim muškracima, nego da pričaju jasno i nedvosmisleno, pa kaže: …na sebe pažnju govorom ne skrećite, pa da u napast dođe onaj čije je srce bolesno, i neusiljeno govorite! (El-Ahzab, 32.).
  • Zabranjuje i izazovan hod i pokrete i pokazivanje nekih od tjelesnih ukrasa, pa kaže Uzvišeni: …i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju. (En-Nur, 31.).
  1. Zabrana osamljivanja

Značenje osamljivanja (hulveta) je da se izdvoji muškarac sa ženom koja mu je strana na nekom mjestu gdje ih niko ne vidi. Islam zabranjuje osamljivanje jer to je način na koji šejtan djeluje i ostvaruje nemoral. Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, kaže: “I neće se muškarac osamiti sa ženom a da šejtan ne bude treći s njima.” (Et-Tirmizi, 2165).

  1. Hidžab (pokrivanje)

Allah propisuje hidžab ženi a ne muškarcu zbog ljepote koju joj je dao i drugih zavodljivih činilaca, što je čini kušnjom muškarcu više nego je muškarac kušnja njoj.

Allah je propisao hidžab zbog nekoliko stvari, od kojih su i:

  • Kako bi žena bila u mogućnosti da dostavi svoju poruku u životu, zajednici, na znanstvenom i praktičnom polju, na najbolji mogući način uz očuvanje svoje časti i čednosti.
  • Smanjivanje mogućnosti nemorala a radi očuvanja zajednice, s jedne, i čuvanja časti žene, s druge strane.
  • Pomoć onim muškarcima koji gledaju u ženu, da sačuvaju svoju čednost i da imaju kontrolu nad sobom, pa da se prema njoj ophode kao čovjeku koji ima sva prava kao i oni sami, a ne kao nešto što služi samo za podmirenje strasti i zabavu.