Orättvisa och att med orätt tillskansa sig andras egendom

Orättvisa och att med orätt tillskansa sig andras egendom

Att med orätt tillskansa sig andra människors egendom, oavsett hur liten denna egendom är, är en av de mest avskyvärda synderna enligt islam.

Orättvisa är en av de mest avskyvärda handlingar vilken islam eftertryckligt har varnat för. Profeten b sa i detta sammanhang: ”Ta er i akt för orättvisa, ty orättvisa kommer att vara mörker på Domedagen.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 2315; Ṣaḥīḥ Muslim: 2579) Islam betraktar förvisso det att med orätt tillskansa sig andra människors egendom, oavsett hur liten denna egendom är, som en av de mest avskyvärda synderna och varnar dem som begår den för stränga påföljder i livet efter detta. Profeten b sa: ”För den som med orätt tillskansar sig en bit mark kommer dess omfång taget från sju jordar att på Uppståndelsens dag hängas runt hans hals. (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 2321; Ṣaḥīḥ Muslim: 1610)

 

Exempel på orättvisor i affärsuppgörelser

    1. Tvång: En transaktion som sker under någon form av tvång ogiltiggör transaktionen. Ömsesidigt samtycke mellan avtalsparterna är en nödvändig förutsättning för giltigheten i en affärsuppgörelse. Profeten b noterade: ”En försäljning är en försäljning endast om den sker i ömsesidigt samförstånd.” (Sunan Ibn Mājah: 2185)
    2. Ohederlighet: Att lura andra människor och tillskansa sig deras egendom är, som Profeten b sa, en av de stora synderna: ”Den som lurar oss är inte en av oss.” (Ṣaḥīḥ Muslim: 101) Vid ett tillfälle då Profeten b var på marknaden gick han förbi en hög livsmedel och kände på den. När han då förnam vatten på sina fingrar vände han sig till försäljaren och sa: ”Vad är det här?” ”Den har stått ute i regnet, sändebud från Gud”, svarade försäljaren. ”Varför lägger du inte den våta maten överst så att folk kan se den?” sa Profeten b ogillande. ”Den som lurar oss är inte en av oss.” (Sunan at-Tirmid̂ī: 1315)

Guds sändebud b förbannade dem som ger mutor och dem som tar emot dem. .

  1. Att manipulera lagen: Sluga människor som lägger fram sin sak i domstol talar med honungsljuv stämma och på ett manipulerande sätt i syfte att med orätt tillskansa sig andra människors egendom, och inser inte att även om domaren dömer till deras förmån kan han omöjligen förvandla lögn till sanning. Profeten b vände sig en gång till sina följeslagare och sa: ”Jag är bara en människa och olika parter kommer till mig för att lösa sina tvister. Det kan vara så att den ene lägger fram sin sak mer vältaligt och övertygande än den andre, och jag kanske tycker att han har rätten på sin sida och dömer till hans fördel på grundval av det jag har fått höra. Så om jag någonsin dömer till någons fördel av misstag [och han vet att han har fel] ska han inte ta emot det, ty det jag ger honom är bara en del av Elden.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 6748; Ṣaḥīḥ Muslim: 1713)
  2. Bestickning: En muta är en summa pengar eller en tjänst som ges i syfte att påverka en person med makt för att få någonting eller få en fördel. Islams betraktar bestickning som en av de mest förhatliga formerna av orättvisa och avskyvärda synderna. Profeten b gick så långt som att förbanna både den som ger mutor och den som tar emot den. (Sunan at-Tirmid̂ī: 1337) När bestickning blir vanlig och spridd förstör den samhällets själva uppbyggnad och påverkar dess utveckling och blomstring.

 

Vad gäller för den som har tillskansat sig andras egendom innan han antog islam?

Om en person som antar islam har tillgångar som han har förvärvat genom att lura eller begå brott mot andra genom till exempel stöld eller förskingring, måste han återlämna detta till de rätta ägarna under förutsättning att han kan få tag i dem och göra det utan att ådra sig själv någon skada.

Även om han har begått orätten innan han antog islam är det som han med orätt har tillskansat sig från andra forfarande i hans ägo och han måste därför återbörda det till sina rätta ägare. I Koranen sägs: Gud befaller er att till den rättmätige ägaren återlämna det som ni fått er anförtrott och att, när ni dömer mellan människor, döma rättvist. (Sura an-Nisā’, 4:58)

Om han efter att ha gjort allt i sin makt för att få tag i de rätta ägarna inte har lyckats lokalisera dem kan han skänka det som han tillskansat sig med orätt till välgörenhet.