Osnovni cilji Hadža

Osnovni cilji Hadža

Hadž ima številne cilje. Po navodilih romarjem, kaj storiti glede žrtvene živali, ki jo morajo zaklati, da bi se približali Allahu, Allah pravi: “Allaha ne doseže ne njihovo meso ne njihova kri, toda doseže Ga vaša bogaboječnost.” (Sura Al-Hadž, 22:37) Poslanec (mir in blagoslov z njim) je glede tega rekel: “Kroženje okoli Ka’be, tek med hriboma As-Safa in Al-Marwa in kamenjanje stebrov je namenjeno samo za spominjanje na Allaha.” (Sunan Abu Davud: 1888)

Ti cilji vključujejo naslednje:

  1. Demonstracija popolne predanosti in ponižnosti Allahu

To se uresniči, ko romarji zapustijo vse oblike luksuza in okrasja ter oblečejo enostavne neobrobljene obleke, preden vstopijo v stanje obredne čistoče (Ihram). Tako v popolnosti pokažejo, da potrebujejo svojega Gospodarja in so od Njega odvisni. Odrečejo se vsem zemeljskim skrbem ter prizadevanjem, ki bi jih lahko odvrnila od demonstriranja popolne predanosti Njemu, kar pelje v Njegovo milost in odpuščanje. Ta demonstracija popolne predanosti postane še živahnejša na Dan Arafata, ko stojijo pred svojim Gospodarjem v stanju strahospoštovanja, se Mu zahvaljujejo za neštete blagoslove in iščejo Njegovo odpuščanje za napake in spodrsljaje.

  1. Demonstracija hvaležnosti Allahu

Hvaležnost Allahu za opravljanje Hadža se pokaže tako preko denarja kot dobrega zdravja, s katerim ga je Allah oskrbel, to sta dva največjih materialnih blagoslovov, ki jih je Allah podaril ljudem. Ko musliman opravlja Hadž, pravzaprav demonstrira hvaležnost Allahu za ta dva blagoslova s tem, ko prestaja te velike fizične težave in porablja svoj denar, da išče bližino Allaha v popolni predanosti Njemu. Kazanje hvaležnosti je dolžnost, ki ni vzpostavljena in potrjena le z razumom, temveč je zapovedana tudi z božjim zakonom.

  1. Celostna demonstracija univerzalnosti islama

Muslimani iz vseh delov sveta se zberejo na sveti zemlji in se odzivajo na Allahov poziv. Spoznajo se med sabo in prepreke rase, barve, jezika in družbenega položaja so postavljene na stran v tem bratstvu verovanja, ki združuje vse muslimane na največjem vsakoletnem zboru, na katerem si medsebojno pomagajo povečevati odlike in zavedanje Boga.

  1. To je opomin na Sodni dan

Hadž tistega, ki ga opravlja, opominja na Sodni dan, ko bodo vsi ljudje stali enaki pred Allahom za končno sodbo. Ko romarji stojijo na planoti Arafat, v stanju obredne čistoče (Ihram), ko so zamenjali običajne obleke z enostavno obleko in izražajo svojo pripravljenost, da služijo Allahu, in opazijo neštete romarje, vse oblečene v nekaj, kar izgleda kot prt, bo to odprlo njihove oči za to, skozi kar bodo šli po smrti, in jih bo spodbudilo, da se še bolj trudijo v pripravi na onostranstvo.

  1. Demonstrira resnično čaščenje izključno Allaha

To se uresniči, ko romarji recitirajo Talbija: Labbajka Allahumma labbajk, labbajka la šarika laka labbajk, innal-hamda wanni’mata laka wal-mulk, la šarika lak (Odzivam se Ti, o Allah, odzivam. Odzivam se Ti, Tebi, ki nimaš partnerjev. Samo Tebi pripada vsa hvala in vse obilje, in samo Tebi pripada oblast. Ti nimaš partnerjev). Ko je eden od poslančevih družabnikov nekoč opisoval besede Talbija, jih je opisal kot besede “čistega monoteizma”. (Sahih Muslim: 1218) Resnično je čisti monoteizem jasen pri vseh obredih Hadža, besedah in dejanjih brez izjeme.