Owoce morza – Zwierzęta lądowe

Owoce morza

Owoce morza to rośliny wodne oraz zwierzęta żyjące przez cały czas w wodzie, na ląd wychodząc w ramach wyjątku.

Nie chodzi tu o morze w dosłownym tego słowa znaczeniu, lecz o wszystkie duże zbiorniki wodne, jak rzeki, jeziora itp.

Wszelkiego rodzaju owoce morza – rośliny i zwierzęta – są dozwolone do spożycia, bez względu na to, czy zostaną złowione, czy znalezione martwe, o ile nie są szkodliwe dla zdrowia.

Koran głosi: „Dozwolone wam jest wszystko, co upolujecie w morzu i wszelkie jedzenie z niego” (Al Mā’ida, 5:96).

Wyrażenie „wszystko, co upolujecie” w powyższym wersecie odnosi się do zwierząt morskich, które wyławia się jako żywe, podczas gdy słowo „jedzenie” odnosi się do tych martwych, wyrzuconych przez morze na brzeg.

Zwierzęta lądowe

Aby zwierzęta lądowe były dozwolone, muszą zostać spełnione dwa warunki:

  • Muszą być jednymi z tych, których mięso jest dozwolone do spożycia.
  • Muszą być upolowane lub zarżnięte zgodnie z prawem islamskim (szarῑ‘a).