Påföljd för ockerränta (ribā)

Påföljd för ockerränta (ribā)

  1. De som ger sig in på transaktioner med ockerränta ger sig in i det krig som Gud l och Hans sändebud b har förklarat mot dem som sysslar med ockerränta (ribā), och blir därmed deras fiender. I Koranen sägs: Gör ni inte det skall ni veta att ni befinner er i krig med Gud och Hans sändebud. Men om ni ångrar vad ni har gjort har ni rätt [att återfå] ert kapital; ni skadar ingen och lider själva ingen skada. (Sura al-Baqarah, 2:279) Ett sådant krig får naturligtvis förödande fysiska och pyskiska följder, och de otaliga former av djup oro och nedstämdhet som i dessa dagar drabbar människor är några tecken på ett sådant krig som Gud l har förklarat mot dem som bryter mot Hans påbud genom att ge sig in i affärer som inbegriper ockerränta (ribā). Ett sådant krigs följder i livet efter detta kommer att bli värre än någon kan föreställa sig.
  2. De som på något sätt tar del i transaktioner med ockerränta (ribā) är fråntagna Guds nåd. Jābir ibn ‘Abdullāh berättade: ”Guds sändebud förbannade den som tar emot ribā, den som ger den, den som dokumenterar den och de två som bevittnar den. Han sa: ’De är alla syndare.’” (Ṣaḥīḥ Muslim: 1598)
  3. På Domedagen kommer de att återuppstå i ett så vanprydande skick att de kommer att stappla, rycka och skaka likt någon drabbad av galenskap eller som lider av epilepsi. I Koranen sägs: De som livnär sig på ocker skall uppstå [till Domen] lika ostadiga på benen som den som Djävulen med sin beröring slagit med vansinne. (Sura al-Baqarah, 2:275)
  4. Vinster från verksamhet som inbegriper ockerränta (ribā) är berövad all välsignelse och de som använder sådana vinster kommer varken att finna lycka eller sinnesro. I Koranen sägs: Gud utplånar vinsten av ockret men låter allmosornas värde växa. (Sura al-Baqarah, 2:276)