Pedeapsa pentru ribā

Pedeapsa pentru ribā

  1. Persoanele implicate în tranzacții cămătărești se expun unui război pe care Allah Preaînaltul și Trimisul Său (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-au declarat împotriva celor care se ocupă cu ribā, devenind astfel dușmanii lor. Coranul spune: „Dacă nu o veți face, vi se vestește război din partea lui Allah și a Trimisului Său. Însă dacă vă veți căi, veți avea banii voștri [mai puțin camăta]. Nu nedreptățiți și nu veți fi nedreptățiți.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 2:279] Într-adevăr, un astfel de război poate lăsa urme devastatoare, atât fizice, cât și psihice. Numeroasele forme severe de anxietate și depresie care au afectat oamenii în zilele noastre sunt unele semne ale războiului pe care Allah Preaînaltul l-a declarat celor care nesocotesc Poruncile Lui prin efectuarea de tranzacții cămătărești. Efectele unui astfel de război în Viața de Apoi vor fi mai grave decât ne-am putea imagina.
  2. Cei care efectuează tranzacții cămătărești de orice fel sunt privați de Mila lui Allah Preaînaltul. Jābir ibn ‘Abd Allah (Allah fie mulțumit de el!) a relatat că: „Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a blestemat pe cel care acceptă ribā, pe cel care o plătește, pe cel care o scrie [înregistrează] și pe cel care este martor la aceasta. El a spus: «Aceștia au același păcat!»” [Muslim, 1597]
  3. Ei vor fi înviați în Ziua Judecății într-o manieră atât de neplăcută încât vor fi uluiți, vor fi cuprinși de spasme și de tremurat întocmai ca aceia care suferă de nebunie sau de convulsii epileptice. Coranul spune: „Cei care mănâncă din camătă nu se vor ridica [în Ziua de Apoi] decât așa cum se poticnește cel atins de Şeitan […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 2:275]
  4. Profiturile realizate din tranzacțiile cămătărești, indiferent cât de mari pot părea, vor fi lipsite de orice binecuvântare, iar cei care fac uz de astfel de profituri nu-și vor găsi nici fericirea și nici liniștea, după cum spune Coranul: „Allah nimicește camăta și sporește milosteniile […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 2:276]