Pelerinajul (Hajj)

Semnificația Hajj-ului

Hajj-ul este o călătorie religioasă către Moscheea cea Sacră din Mecca și câteva dintre locurile din împrejurimi, cu intenția de a îndeplini ritualul pelerinajului. Această călătorie implică o serie de activități pe care Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ni le-a transmis, printre care se numără: însușirea condiției de puritate rituală a ihrām-ului, înconjurarea Kaʻbei de șapte ori, mersul între dealurile As-Safā și Al-Marwah de șapte ori, poposirea pe muntele ʻArafah și aruncatul pietricelelor înspre pilonii de piatră din Mina.

Într-adevăr, Hajj-ul le aduce nenumărate beneficii pelerinilor, printre care mărturisirea Unicității lui Allah, iertarea fără de margini, cunoașterea reciprocă și învățarea hotărârilor islamice.

Ritualurile Hajj-ului sunt efectuate în mod normal între ziua a opta și a treisprezecea din luna Dhu-l-Hijjah, cea de-a douăsprezecea lună a calendarului islamic.

Cine trebuie să îl îndeplinească?

Pentru ca un musulman să poată efectua Hajj-ul, el trebuie să fi ajuns la pubertate, să fie responsabil pentru acțiunile sale (mukallaf) și să aibă posibilitatea de a efectua pelerinajul. Responsabilitatea în fața Legii islamice (taklif) înseamnă că trebuie să fie matur și în deplinătatea facultăților mintale.

Ce presupune posibilitatea de a efectua pelerinajul?

Aceasta, în cazul de față, înseamnă posibilitatea de a întreprinde călătoria către Moscheea cea Sacră pe căi legale și de a îndeplini ritualurile Hajj-ului fără a se supune la greutăți deosebit de mari și fără a-și risca viața sau averea. Aceasta înseamnă, de asemenea, că banii de cheltuială pentru Hajj trebuie să-i fie de prisos pelerinului, adică alții în afară de cei necesari îndeplinirii nevoilor fundamentale ale sale și ale celor aflați în îngrijirea sa.

Posibilitatea îndeplinirii pelerinajului (Hajj): diverse circumstanțe

 1. Posibilitatea îndeplinirii pelerinajului în persoană: dacă musulmanul are posibilitatea de a efectua călătoria către Casa Sfântă fără a se expune unor dificultăți neobișnuit de mari și având mijloace financiare suficiente, atunci el trebuie să meargă și să îndeplinească personal pelerinajul.
 2. Posibilitatea de a delega pe altcineva pentru a efectua pelerinajul în numele cuiva: acest lucru este aplicabil pentru musulmanul care nu poate merge personal să efectueze pelerinajul, din cauza unei boli sau a vârstei înaintate, dar care are posibilitatea financiară de a delega o altă persoană pentru a face pelerinajul în numele lui. În această situație, el trebuie să plătească toate cheltuielile persoanei ce va merge în numele său.
 3. Imposibilitatea efectuării pelerinajului, atât în persoană, cât și prin delegarea altcuiva: musulmanul care nu are nicio posibilitate să efectueze pelerinajul este scutit de obligativitatea acestuia.

Spre exemplu, dacă cineva nu are pe lângă banii necesari nevoilor sale și ai celor aflați în îngrijirea sa, alți bani pentru a acoperi cheltuielile pelerinajului, atunci el nu este obligat să meargă și să efectueze Hajj-ul.

În plus, nu i se impune să strângă sau să adune bani în mod expres pentru a-l efectua. Însă, imediat ce are posibilitatea financiară și fizică, el trebuie să meargă și să efectueze pelerinajul.

Femeia are nevoie de un bărbat mahram ca însoțitor pentru a efectua Hajj-ul

Pentru ca o femeie să poată efectua pelerinajul, ea trebuie să fie însoțită de soțul ei sau de una dintre rudele sale apropiate de sex masculin, cu care căsătoria îi este interzisă din cauza gradului de rudenie (mahram), precum tatăl ei, bunicul, fiii ei, frații, nepoții de fiu, unchiul ei din partea tatălui și unchiul ei din partea mamei. (vezi pagina 207)

Cu toate acestea, dacă o femeie efectuează pelerinajul (Hajj) fără mahram, într-o manieră în care ea nu se expune niciunui pericol, atunci pelerinajul ei este totuși valid.

 • Aveți posibilitatea fizică și financiară pentru a efectua pelerinajul (Hajj) ?
  • Da => Trebuie să mergeți și să efectuaţi personal pelerinajul.
  • Nu => Aveți posibilitatea financiară pentru aceasta, însă nu puteți călători din cauza unei boli incurabile sau a vârstei înaintate ?
   • Da => Trebuie să găsiți o altă persoană doritoare și să îi plătiți toate cheltuielile pentru a merge la Hajj în locul dumneavoastră.
   • Nu => Dacă nu dețineți mijloacele financiare pentru a acoperi cheltuielile pentru pelerinaj, pe lângă cheltuielile necesare acoperirii nevoilor dumneavoastră și ale celor aflați în îngrijirea dumneavoastră, în acest caz pelerinajul nu este obligatoriu și nici nu trebuie să strângeți bani pentru efectuarea lui.