Petkova molitev (Salat-ul-Džumu’a)

Petkova molitev (Salat-ul-Džumu’a)

Častilci morajo pozorno poslušati petkovo pridigo in ne smejo početi ničesar, kar bi jih odvrnilo od tega.

Petkova molitev (Salat-ul-Džumu’a) je verska dolžnost, ki nadomesti dnevno opoldansko molitev (Salat-ul-Zuhr) v petek. To je eden od najbolj vzvišenih islamskih obredov in eden od njegovih potrjenih obveznih dejanj. Na ta dan se muslimani zberejo enkrat tedensko, poslušajo pridigo, ki jo dostavi imam, in potem opravijo petkovo molitev.

Odlike petka

Petek je eden od najboljših in najbolj vzvišenih dnevov v tednu, saj mu je dal Allah prednost pred ostalimi dnevi zaradi številnih odlik, vključno z naslednjimi:

 • Allah ga je posebej izbral za muslimane, kakor je Poslanec (mir in blagoslov z njim) rekel: “Allah je usmeril tiste, ki so bili pred nami, stran od petka. Judje so imeli soboto, kristjani pa nedeljo. Potem je Allah pripeljal nas in nas usmeril na petek.” (Sahih Muslim: 856)
 • Allah je v njem ustvaril Adama in na ta dan se bo zgodil Sodni dan, kakor je Poslanec (mir in blagoslov z njim) rekel: “Petek je najboljši dan, v katerem sonce vzide. Na ta dan je bil ustvarjen Adam, na ta dan je bil sprejet v Raj in na ta dan je bil izgnan iz njega. Tudi Sodni dan se bo zgodil v petek.” (Sahih Muslim: 854)

Kdo mora opraviti petkovo molitev?

Petkova molitev je verska dolžnost, ki je obvezna tistim, ki izpolnijo naslednje pogoje:

 1. Morajo biti moški: Ženskam je ni obvezno opraviti.
 2. Morajo bili zakonsko odgovorni (Mukallaf) za svoja dejanja. Duševno bolnemu ali otroku, ki še ni prišel v puberteto, ni obvezna.
 3. Morajo biti doma: Ni obvezna potnikom ali tistim, ki živijo na podeželju, izven naselij in mest.

Petkova molitev: Obnašanje in pravila

 1. Priporočljivo je, da musliman opravi obredno kopanje (Gusl), obleče lepo in čisto obleko in pohiti v mošejo.
 2. Muslimani se zberejo v mošeji. Imam se povzpne na prižnico (Minbar), se obrne k častilcem in dostavi Hutbo (pridigo), ki je običajno sestavljena iz dveh delov, med katerima se na kratko usede. V tej pridigi jih opomni, naj se zavedajo Allaha, jim da nasvet, jim pridiga in recitira verze iz Kurana.
 3. Muslimani morajo pozorno poslušati Hutbo. Ni jim dovoljeno govorjenje ali karkoli drugega, kar bi jim zmanjšalo korist od Hutbe, tudi če je le igranje s preprogo, kamni ali peskom.
 4. Imam se nato spusti s prižnice, zavzame položaj in vodi ljudi v molitvi dveh Rak’atih, v kateri glasno recitira Kuran.
 5. Petkova molitev se lahko opravi, če je prisotno določeno število ljudi. Če neka oseba izostane iz veljavnega razloga, je ne more nadomestiti; in če jo opravi sam, ne bo veljavna. Namesto tega mora opraviti dnevno opoldansko molitev (Salat-ul-Zuhr).
 6. Če oseba zamudi v mošejo in ujame imama na manj kot eni enoti (Rak’a), mora dokončati svojo molitev po tem, ko imam zaključi molitev, in jo razume kot opoldansko molitev (Salat-ul-Zuhr).
 7. Tisti, ki so izvzeti iz opravljanja petkove molitve, kot so ženske in potniki, jim ni treba opraviti dnevne opoldanske molitve (Salat-ul-Zuhr), če so že opravili petkovo molitev v mošeji.

Tisti, ki so izvzeti iz prisotnosti na petkovi molitvi

Islam poudarja, da jo muslimani, ki niso izvzeti iz opravljanja petkove molitve, morajo opraviti in jih opozarja na zaposlenost z materialnimi težnjami: “O vi, ki verujete, ko se na petkov dan pokliče k molitvi, pohitite, da slavite Allaha, in pustite trgovanje. To je bolje za vas, če resnično veste!” (Sura Al-Džumu’a, 62:9)

Prav tako opozarja, da bo Allah postavil pečat na srca tistih, ki jo izpustijo brez veljavnega razloga. Poslanec (mir in blagoslov z njim) je rekel: “Allah bo zapečatil srca tistih, ki izpustijo tri petkove molitve zaporedoma iz nemarnosti in brez izgovora.” (Sunan Abu Davud: 1052, Musnad Ahmad: 15498) To pomeni, da bo prekril njihova srca in vanje postavil neznanje kot v srca svetohlincev in grešnikov.

Razlog, ki se razume kot zares veljaven za izostanek iz petkove molitve, je tisti, ki vključuje neobičajno velike težave oziroma če bi to povzročilo resno škodo za zdravje osebe ali bilo pogubno za njeno preživetje.

Ali se lahko kariera, ki zahteva, da oseba dela v času petkove molitve, razume kot veljaven izgovor za izostanek?

Na splošno kariera, ki zahteva, da oseba dela v času petkove molitve, ni veljaven izgovor za izostanek iz petkove molitve, saj nam Allah ukazuje, da pustimo svoje materialne težnje, ko smo poklicani na petkovo molitev: “O vi, ki verujete, ko se na petkov dan pokliče k molitvi, pohitite, da slavite Allaha, ín pustite trgovanje.” (Sura Al-Džumu’a, 62:9) Zato se od muslimana zahteva, da se zaposli v službi, ki mu ne bo preprečevala opravljanja verskih dolžnosti, četudi so take službe slabše plačane.

Kuran tudi pravi: “Tistemu, ki se boji Allaha, On mu najde izhod in ga oskrbi, od koder niti sam ne pričakuje, in tistemu, ki se zanaša na Allaha, On zadostuje!” (Sura At-Talak, 65:2-3)

Kdaj se kariera lahko razume kot veljaven izgovor za izostanek iz petkove molitve?

Kariera, ki od nas zahteva, da nadaljujemo z delom v času petkove molitve, se lahko razume za veljaven izgovor v naslednjih dveh primerih:

 1. Takšna kariera mora zagotavljati veliko korist, ki se nikakor ne more uresničiti, če oseba pusti službo in se udeleži petkove molitve. Enako, če jo pusti, bo povzročil veliko škode, zlasti če ni nikogar, ki bi ga lahko nadomestil.
Primeri: :
 • Zdravniki na urgenci.
 • Pazniki ali policisti, ki varujejo ljudi in njihovo lastnino pred krajami in kriminalnimi aktivnostmi.
 • Ljudje, ki imajo nadzorne funkcije v velikih podjetjih, v katerih je potreben nenehen nadzor.
 1. Če je takšna kariera edini vir dohodka, ki pokriva njegove osnovne stroške, kot so hrana, pijača in ostale nujne stvari, zanj in njegovo družino, potem mu je dovoljen izostanek iz petkove molitve in lahko nadaljuje svojo službo, dokler ne najde alternativne službe, ali dokler ne najde vira hrane, pijače in nujnih stvari, ki so zadostne zanj in njegovo gospodinjstvo. Vendar mora iskati drug vir dohodka.