Phép tắc và lễ nghĩa ăn uống

 

Phép tắc và lễ nghĩa ăn uống

Allah quy định nhiều phép tắc và lễ nghĩa trong cách ăn và uống để khẳng định sự sáng suốt của Thượng Đế cũng như để nhắc nhở con người nhớ đến ân huệ mà Ngài đã ban cho họ, qua đó để phòng ngừa bệnh tật và để khỏi lãng phí vô ích. Những phép tắc và lễ nghĩa tiêu biểu:

Phép tắc và lễ nghĩa ăn uống

  1. Giáo luật cấm ăn và uống bằng các vật dụng bằng vàng và bạc hoặc được tráng với cả hai loại kim loại này, bởi vì trong sự việc đó có sự hoang phí và ngạo mạn, hơn nữa làm tủi lòng những người nghèo. Thiên Sứ của Allah r nói: “Các ngươi chớ uống bằng những vật dụng bằng vàng và bạc, cũng chớ đừng ăn trong những cái đĩa bằng hai thứ đó, bởi quả thật hai thứ đó là của họ trên thế gian và của các ngươi ở Đời Sau” (Albukhari: 5110, Muslim: 2067).
  2. Rửa hai tay trước và sau khi ăn, và hãy chắc chắn việc làm này nếu như hai tay có dơ hoặc có dính thức ăn.
  3. Nói Bissmillah (nhân danh Allah) trước khi ăn hoặc uống, điều đó mang y nghĩa rằng bề tôi cầu phúc và xin sự che chở bởi đại danh của Allah; và nếu quên nói từ lúc ban đầu thì hãy nói trong lúc ăn: (بِسْمِ اللهِ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ) Bissmillahi auwalihi wa a-khirihi Nhân danh Allah từ đầu đến cuối. Và quả thật, Nabi r đã nhìn thấy một cậu bé không biết phép tắc ăn nên Người đã dạy cậu bé, nói: “Này cậu bé, hãy nhân danh Allah, hãy ăn bằng tay phải và hãy ăn những gì ở ngay trước mặt mình” (Albukhari: 5061, Muslim: 2022).
  4. Ăn, uống bằng tay phải, Nabi r nói: “Các ngươi chớ ăn bằng tay trái bởi quả thật Shaytan ăn bằng tay trái” (Muslim: 2019).
  5. Giáo luật khuyến khích người Muslim không ăn hoặc uống trong tư thế đứng.
  6. Ăn phần thức ăn ở gần phía mình chớ ăn những phần của mọi người, bởi vì ăn phần thức ăn ở phía của mọi người là cách hành xử thiếu lịch sự, quả thật Nabi r đã bảo một cậu bé: “cậu hãy ăn phần ở ngay phía trước của mình”.
  7. Giáo luật khuyến khích nhặt miếng thức ăn lên khi nó rơi rớt, khuyến khích quét hết thức ăn còn dính và ăn nó, đó là duy trì và gìn giữ ân huệ và thức ăn.
  8. Không chê bai, xem thường thức ăn, hoặc là nên khen hoặc là không ăn nhưng giữ im lặng, Thiên Sứ của chúng ta r không hề chê bai thức ăn, nếu thích thì Người ăn còn không thích thì người không ăn. (Albukhari: 5093, Muslim: 2064).
  9. Không nên ăn quá nhiều thức ăn hơn nhu cầu cần thiết, bởi vì điều đó là con đường dẫn tới bệnh tật và lười biếng, nên ăn uống vừa đủ điều đó tốt nhất như Nabi r có nói: “Thật tệ hại cho con cháu Adam (con người) thường thích nhét đầy cái bao tử của y, con cháu Adam chỉ cần ăn vài miếng là đã đủ sức sống, nhưng nếu muốn vượt qua mức đó thì hãy chia bảo tử thành ba phần: một phần cho thức ăn, một phần cho đồ uống và một phần cho không khí” (Tirmizhi: 2380, Ibnu Ma-jah: 3349).
  10. Khi ăn xong hãy nói: (الحمد لله) (Al-hamdulillah) – (Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah hoặc tạ ơn Allah). Tạ ơn Allah về những ân huệ mà Ngài đã ban phát cho mình trong khi Ngài đã không ban phát cho đa số người, và cũng có thể nói thêm: Alhamdulillah allazdi at’amani hazda wa razaqani-hi min ghairi hawlin minni wala quwata. (Tạ ơn Allah, Đấng đã ban phát thức ăn này cho bề tôi và đã nuôi dưỡng bề tôi ngoài khả năng và sức mạnh của bề tôi).

Nabi r nói: “Quả thật, Allah hài lòng với người bề tôi rằng khi y ăn y tạ ơn Ngài hoặc khi y uống y cũng tạ ơn Ngài” (Muslim: 2734).