Phương thức kêu gọi đúng đắn (sự kêu gọi đến với Islam)

Allah mô tả sự kêu gọi đúng đắn theo những tiêu chí sau:

  1. Sự hiểu biết và có kiến thức:

Người kêu gọi đến với Allah phải là người có kiến thức về điều y mời gọi cũng như hiểu biết rõ ràng về những điều y nói, như Allah phán: }قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي{ (يوسف: 108) {Hãy bảo (họ): “Đây là con đường của Ta (Muhammad). Ta mời các người đến với Allah. Ta và những người theo Ta đang đi trên con đường chân lý.”} (Chương 12 – Yusuf, câu 108). Có nghĩa là hãy nói đi hỡi Nabi rằng đây là đường lối của ta: ta mời gọi đến với Allah trên cơ sở kiến thức và hiểu biết, và đây cũng là đường lối của những ai theo ta trong con đường kêu gọi.

Người Muslim không nhất thiết phải là người có kiến thức về nhiều vấn đề mới có thể kêu gọi đến với Allah mà chỉ cần khi nào y biết rõ về một giáo luật nào đó thì y phải nên tuyên truyền và kêu gọi đến với nó. Nếu y biết về sự độc tôn hóa Allah trong thờ phượng thì phải kêu gọi mọi người đến với điều đó, nếu như y biết về những nét đẹp của Islam thì y phải truyền tải nó đến mọi người, thậm chí dù chỉ là một câu kinh trong Qur’an mà y biết được thì phải truyền đạt đến mọi người như Nabi e có nói: “Các ngươi hãy truyền đạt lại từ những điều Ta chỉ dạy dù chỉ là một câu Kinh Qur’an” (Albukhari: 3274).

Vì vậy, các vị Sahabah khi vào Islam qua sự kêu gọi của Nabi e, họ học hỏi các nền tảng tôn giáo cũng như những căn bản của nó chỉ trong vài ngày, sau đó, họ đến với cộng đồng của họ để kêu gọi họ đến với Islam và được mọi người tiếp nhận và phẩm chất đạo đức cũng như cách cư xử tử tế đã khiến mọi người gia nhập Islam.

  1. Khéo léo trong sự mời gọi:

Allah, Đấng Tối Cao phán: }ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن{ (النحل: 125) {Hãy mời gọi đến với con đường của Thượng Đế của Ngươi (Muhammad!) một cách khôn ngoan và với lời khuyên tốt đẹp; và hãy tranh luận với họ bằng phương cách tốt đẹp nhất.} (Chương 16 – Annahl, câu 125). Khôn ngoan là sự biết cách lựa chọn thời điểm cũng như hoàn cảnh thích hợp để truyền tải.

Và bản chất và tính cách của con người thường khác biệt nhau, không ai giống ai, tấm lòng cởi mở của họ, khả năng nhận thức và hiểu của họ cũng rất khác nhau. Do đó, người kêu gọi cần chọn cách thích hợp đối với họ, và nên biết nắm bắt cơ hội có nhiều ảnh hưởng nhất đến cuộc sống của họ.

Và tất cả những cách thức kêu gọi nên bằng sự nhẹ nhàng, mềm dẻo, cùng với những lời khuyên tốt đẹp, đồng thời phải có một tấm lòng thương xót và cảm mến đến những đối tượng muốn kêu gọi. Hãy nên đối thoại một cách hòa nhã, thanh bình chứ không khuấy động sự hận thù. Vì lẽ này, Allah đã ban ân huệ cho vị Thiên Sứ của Ngài e rằng Người rất mềm mỏng và có tấm lòng xí xóa với mọi người, nếu thực sự Người nghiêm khắc, cứng nhắc thì chắc chắn mọi người đã tránh xa Người. Allah, Đấng Tối Cao phán: }فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِك{ (آل عمران: 159) {Bởi thế, với lòng khoan dung của Allah, Người (Muhammad) nên đối xử hiền hòa với họ. Và nếu Ngươi khắt khe và cứng rắn với họ thì họ sẽ rời xa Ngươi đi tản mác khắp nơi.} (Chương 3 – Ali-Imran, câu 159).