Pielgrzymka (Ḥadżdż)

Znaczenie ḥadżdż

Ḥadżdż to religijna podróż do Domu Boga w Mekce z intencją odprawienia rytuałów pielgrzymkowych. Ta podróż składa się z serii praktyk, jakich nauczył Prorok r , wśród których są: wejście w stan rytualnej czystości (iḥrām), siedmiokrotne okrążenie Ka‘by, siedmiokrotne przejście pomiędzy wzgórzami Aṣ Ṣafā i Al Marła, przebywanie na Równinie ‘Arafat i rzucanie kamykami w kolumnę w dolinie Mina.

Ḥadżdż przynosi pielgrzymom wiele korzyści, między innymi głoszenie jedności Allaha, ogromne przebaczenie, wzajemne poznanie się muzułmanów i uczenie się zasad islamu.

Rytuały pielgrzymkowe odbywają się pomiędzy ósmym a trzynastym dniem miesiąca dul-ḥidżdża, dwunastego miesiąca islamskiego kalendarza księżycowego.

Kto musi odbyć ḥadżdż?

Muzułmanin aby mógł odbyć ḥadżdż, musi być prawnie odpowiedzialny za swoje czyny (mukallaf) i mieć możliwość wykonania jej. Prawna odpowiedzialność (taklῑf) oznacza, że musi być osobą dojrzałą i zdrową umysłowo.

Co oznacza możliwość?

Możliwość tutaj oznacza zdolność do podjęcia podróży do Świętego Meczetu w zgodny z prawem sposób oraz odprawienie rytuałów pielgrzymkowych bez ogromnych trudności. Nie może też zagrażać ludzkiemu życiu i mieniu. Koszty ḥadżdż, muszą być pokryte ze środków dodatkowych, nie z tych przeznaczonych na pokrycie niezbędnych potrzeb swoich i osób, które ma się na utrzymaniu.

Różne sytuacje dotyczące możliwości wykonania ḥadżdż

 1. Możliwość wykonania ḥadżdż osobiście. Człowiek jest w stanie odbyć podróż do Świętego Domu samodzielnie, i nie będzie to dla niego zbyt forsowne, a także ma wystarczające środki, by to uczynić. Wówczas ma obowiązek odbycia jej osobiście.
 2. Możliwości finansowe: Człowiek jest niezdolny do wykonania ḥadżdż osobiście ze względu na chorobę czy podeszły wiek, jednak ma wystarczające środki, by upoważnić kogoś do wykonania pielgrzymki w jego imieniu. W takim przypadku musi wyznaczyć pełnomocnika, który odbędzie pielgrzymkę za niego, oraz pokryć jej koszty.
 3. Brak możliwości wykonania ḥadżdż osobiście lub poprzez pełnomocnika. Osoba, która nie ma możliwości odbycia ḥadżdż, jest zwolniona z tego obowiązku. Przykładem może być osoba, która nie ma środków ponad te niezbędne do zaspokojenia potrzeb swoich i osób będących na jej utrzymaniu. Osoba ta nie musi specjalnie zbierać pieniędzy, aby pielgrzymkę wykonać. Jednak kiedy tylko będzie je mieć, ḥadżdż stanie się dla niej obowiązkiem.

 Kobiety potrzebują maḥrama, by wykonać ḥadżdż

Aby kobieta mogła odbyć ḥadżdż, musi jej towarzyszyć jej mąż lub inny męski krewny, któremu jest niedozwolone poślubienie jej ze względu na bliskie pokrewieństwo (maḥram), czyli na przykład ojciec, dziadek, syn, wnuk, brat, bratanek, siostrzeniec, wuj czy stryj (zob. str. 207).

Jednakże jeśli kobieta wykonuje ḥadżdż bez maḥrama ale tak, że nie jest narażona na żadne niebezpieczeństwo, jej ḥadżdż jest ważna.

 • Czy masz możliwości fizyczne i finansowe, by odbyć ḥadżdż?
  • Tak => Musisz odbyć ḥadżdż osobiście.
  • Nie => Czy masz możliwości finansowe, by ją wykonać, ale nie możesz tego zrobić ze względu na nieuleczalną chorobę lub podeszły wiek?
   • Tak => Musisz znaleźć pełnomocnika i pokryć koszty pielgrzymki, by mógł ją odbyć za ciebie.
   • Nie => Jeśli nie masz środków ponad te niezbędne do pokrycia potrzeb swoich i osób będących na twoim utrzymaniu, wówczas nie musisz wykonywać ḥadżdż.