Plodovi mora i kopnene životinje

Plodovi mora

Pod pojmom plodovi mora misli se na sve ono što ne živi/ne nalazi se osim u vodi, a život istoga na kopnu se smatra izuzetkom.

Pojam more također podrazumijeva i sva druga vodena stjecišta: jezera, rijeke i slično, a izraz more je upotrijebljen jer predstavlja veliku vodenu cjelinu.

Svi plodovi mora, životinjskog ili biljnog svijeta, ako se upecaju, uberu ili pronađu mrtvi na obali mora, smatraju se halalom – dopuštenim, osim ukoliko štete ljudskom zdravlju.

Uzvišeni je rekao: Vama se dopušta da u moru lovite i da ulov jedete... (El-Ma’ida, 96.).

Pojam lov odnosi se na ono što je iz mora izvađeno živo, a pojam jedenje ulova, odnosi se na jedenje uginulih morskih plodova koje je more na obalu ili površinu izbacilo.

Kopnene životinje

Da bi neka kopnena životinja bila dopuštena – halal za jelo, potrebno je da ispunjava dva uvjeta:

  • Da bude iz grupe dopuštenih – halal muslimanima za jelo
  • i da se ulovi ili usmrti na šerijatski propisan način.