Pogoji za pravilen način pozivanja drugih v islam (Da’va)

Allah opisuje pravilen način opravljanja Da’ve, kot tistega, ki je okarakteriziran z določenimi kvalitetami, ki jo ločijo od drugih. Te kvalitete vključujejo naslednje:

  1. Razumevanje in znanje

Klicalec v islam (Da’ija) mora imeti znanje o resnici, h kateri kliče druge, in jim jasno predstaviti božja navodila, ki temeljijo na jasnih dokazih: “Reci: ‘To je moja pot; pozivam k Allahu z razumevanjem – jaz in kdor mi sledi.’ “ (Sura Jusuf, 12:108)

Ni mu potrebno znati veliko stvari, preden začne pozivati ljudi v islam. Ko se nauči nečesa novega, mora o tem poučiti druge.

Na primer, če se nauči o nujnosti, da se ne pridružuje nikogar Allahu v čaščenju, mora to informacijo prenesti drugim. Podobno, če se nauči o nekem vidiku lepote islama, jim mora to prenesti. Skratka, prenesti mora vse, kar se je naučil o islamu, tudi če se je naučil samo en verz iz Kurana. Poslanec (mir in blagoslov z njim) je nekoč ukazal: “Prenesite, kar ste se naučili od mene, četudi samo en verz iz Kurana.” (Sahih Al-Buhari: 3274) To je bila praksa poslančevih družabnikov; naučili so se Islamskih načel v nekaj dnevih, potem pa so odšli nazaj k ljudem in jih pozivali v islam ter v njih prebudili zanimanje zanj, zlasti preko visokega moralnega karakterja.

  1. Modrost

Kuran pravi: “Pozivaj na pot svojega Gospodarja z modrostjo in dobrim nasvetom ter z njimi razpravljaj tako, kot je najbolje.” (Sura An-Nahl, 16:125) Modrost je sposobnost sprejemanja razumnih odločitev in dajanje dobrih nasvetov v primernem času in mestu zaradi izkušenosti in znanja, ki ga ima oseba.

Zaradi razlik med ljudmi v njihovem karakterju in stopnji razumevanja, mora klicalec v islam izbrati primerno metodo, ko opravlja Da’vo in počakati na primerno priložnost, da jih pridobi na svojo stran.

Približati se jim mora nežno in sočutno ter imeti z njimi miren in uravnotežen dialog, ki ne povzroča slabih občutkov in sovraštva. Zato je Allah opozoril Allahovega Poslanca na blagoslove, ki mu jih je podaril, ko ga je naredil nežnega z ljudmi: “Samo zaradi neomejene Allahove milosti si mil in blag do njih. Če pa bi bil grob ter trdega srca, bi zagotovo odšli od tebe.” (Sura Ali-’Imran, 3:159)