Pokora (Niektóre z aspektów życia Proroka r i jego wspaniałe cechy moralne)

Niektóre z aspektów życia Proroka r i jego wspaniałe cechy moralne

Prorok r miał najlepsze zasady moralne spośród wszystkich ludzi. .

Prorok r był wzorem pod względem moralności. Koran określa jego charakter jako wspaniały, a w najlepszy sposób oddała to jego żona, ‘Ā’isza, która powiedziała: „Jego charakterem był Koran” (Musnad Aḥmad: 24601; Ṣaḥῑḥ Muslim: 746). To oznacza, że wdrożył on w życie wszystkie wspaniałe nauki Koranu.

Pokora

  • Prorok r był tak pokorny, że nie chciał, aby ludzie wstawali na jego cześć, a nawet zabronił im tego. Jego Towarzysze, mimo ogromnej miłości do niego, nie wstawali, kiedy widzieli, że nadchodzi, gdyż wiedzieli, że tego nienawidzi (Musnad Aḥmad: 12345; Musnad Al Bazzār: 6637).
  • Zanim arabski szlachcic, ‘Adijj ibn Hātim t , przyjął islam, przybył do Medyny, by dowiedzieć się więcej o tej religii. Potem opowiedział: „Kiedy [Prorok] szedł ze mną do swojego domu, spotkała go słaba, stara kobieta. Razem z nią było dwóch małych chłopców (albo mały chłopiec)” ‒ tu wspomniał o tym, jak blisko Proroka byli. „Wiedziałem, że nie jest to król jak Chosroes czy Cezar” (Musnad Aḥmad: 19381). W rzeczywistości skromność jest cechą wspólną wszystkich proroków.
  • Zwykł on siadać ze swymi Towarzyszami jak jeden z nich, nie wyróżniając się, do tego stopnia, że ktoś obcy nie był w stanie rozpoznać go wśród nich i pytał „Który to Muḥammad?” (ṢaḥῑḥAl Buchārῑ: 63).
  • Anas ibn Mālik t powiedział: „Jakakolwiek z niewolnic w Medynie mogłaby wziąć za rękę Wysłannika Allaha i zaprowadzić go gdziekolwiek chciała” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 5724). Wyrażenie „mogłaby wziąć za rękę Wysłannika Allaha” należy rozumieć jako wyrażenie jego życzliwości i reagowania na prośby słabych i bezbronnych. Przekaz ten ukazuje ogromną pokorę Proroka r , gdyż nawet niewolnica, mogła się do niego zwrócić z prośbą o pomoc.
  • Prorok r powiedział kiedyś: „Nie wejdzie do Raju ten, w czyim sercu jest pycha choćby wielkości ziarnka gorczycy” (ṢaḥῑḥMuslim: 91).