Položaj ženske v islamu

Položaj ženske v islamu

Islam je žensko počastil in jo osvobodil od služenja ter podrejenosti moškim. Prav tako jo je osvobodil od tega, da bi bila ceneno blago brez vsakršnega spoštovanja in časti. Primeri oblik, ki jih islam namenja ženskam, vključujejo naslednje:

  • Islam jim podarja pravico do dedovanja, jim namenja pravičen delež glede na moškega, ki se včasih razlikuje v določenih okoliščinah, odvisno od odnosa do drugih in finančnih obveznosti, ki jih mora izvrševati. Medtem ko moški vzdržuje družino kot stvar verske dolžnosti, ženska ni dolžna porabiti niti centa.
  • Vzpostavlja popolno pravičnost med moškim in žensko v številnih stvareh, vključno s finančnimi transakcijami, kakor je Poslanec (mir in blagoslov z njim) rekel: “Ženske so nasprotna polovica moških.” (Sunan Abu Davud: 236)
  • Podarja jim pravico do izbire svojega moža in jim postavlja veliko količino odgovornosti za vzgojo otrok, kakor je Poslanec (mir in blagoslov z njim) rekel: “Ženska je čuvajka doma svojega moža in odgovorna zanj.” (Sahih Al-Buhari: 853, Sahih Muslim: 1829)
  • Podarja jim pravico, da obdržijo svoj dekliški priimek. V islamu ženska ob poroki ne spremeni svojega priimka v moževega, kakor je običajno v številnih delih sveta. Namesto tega obdrži svoj dekliški priimek in tako neodvisno osebnost.
  • Moževa dolžnost je, da porablja za tiste ženske, za katere mora skrbeti, kot so njegova žena, mati in hčerke, ne da bi jih opominjal na njegove usluge.
  • Poudarja pomembnost pomoči šibkim ženskam, ki potrebujejo podporo, tudi če niso sorodnice, in spodbuja svoje pripadnike, naj opravljajo takšna plemenita dejanja, saj so to najbolj vzvišena dejanja v Allahovih očeh. Poslanec (mir in blagoslov z njim) je rekel: “Oseba, ki skrbi za vdovo ali revno osebo, je kakor bojevnik na Allahovi poti ali kakor oseba, ki celo noč opravlja molitve brez zanikrnosti in se posti neprestano brez prekinjanja posta.” (Sahih Al-Buhari: 5661, Sahih Muslim: 2982)

Ženske, za katere mora skrbeti musliman po zapovedi islama

Mati: Abu Hurajra je prenesel, da je nek moški vprašal Poslanca: “Komu moram najbolj kazati prijaznost?” “Svoji materi,” je odvrnil. Moški je vprašal: “Komu potem?” Poslanec (mir in blagoslov z njim) je rekel: “Svoji materi.” Moški je še enkrat vprašal: “Komu potem?” Poslanec (mir in blagoslov z njim) je odgovoril: “Svoji materi.” Moški je vprašal ponovno: “Komu potem?” Poslanec (mir in blagoslov z njim) je rekel: “Potem svojemu očetu.” (Sahih Al-Buhari: 5626, Sahih Muslim: 2548)

Hči: Ukba ibn Amr je prenesel, da je Allahovega poslanca slišal reči: “Kdor ima tri hčerke in ostane potrpežljiv z njimi, skrbi zanje in jih oblači iz svojega denarja, bodo njegov ščit pred Peklom na Dnevu vstajenja.” (Sunan Ibn Madža: 3669)

Žena: Aiša je prenesla, da je Allahov Poslanec (mir in blagoslov z njim) rekel: “Najboljši med vami so tisti, ki so najboljši do svojih žena, in jaz sem najboljši do svojih žena.” (Sunan At-Tirmizi: 3895)