Položaj dobrega karakterja v islamu

Položaj dobrega karakterja v islamu

  1. Izpopolnjevanje plemenitega karakterja je bil eden od najpomembnejših razlogov za poslančevo misijo

Allah pravi: “On je poslal neukim Poslanca izmed njih, da jim govori Njegove ajate, da jih očisti in nauči Knjige in modrosti, kajti pred tem so bili zares v očitni zablodi.” (Sura Al-Džumu’a, 62:2) Ta verz razkriva eno od blagodati, ki jih je Allah podaril vernikom, ko je poslal Svojega poslanca Muhammada, da jih poduči o Kuranu in jih očisti. Očiščenje se lahko doseže samo z očiščenjem srca takšnih nepopolnosti, kot je pridruževanje partnerjev Allahu v čaščenju, slab moralni karakter, kot je sovraštvo in zavist, in otresti se je treba govora ter dejanj v vseh oblikah zlih praks. Poslanec (mir in blagoslov z njim) je nekoč izjavil: “Poslan sem, da izpopolnim plemenit karakter.” (Sunan Al-Bajhaki: 21301) Ta izjava pojasnjuje, da je eden od razlogov za poslančevo misijo dvigniti in izpopolniti moralni karakter posameznika in družbe.

  1. Plemenit karakter je sestavni del vere in verovanja

Izpopolnjevanje plemenitega karakterja je bil eden od najpomembnejših ciljev poslančeve misije.

Ko je bil vprašan o najboljših vernikih, je Poslanec (mir in blagoslov z njim) odvrnil: “To so tisti, ki imajo najboljši karakter in obnašanje.” (Sunan At-Tirmizi: 1162, Sunan Abu Davud: 4682)

Pravzaprav Kuran uporabi splošno arabsko besedo ‘birr’, ko govori o verovanju. Kuran pravi: “Ni birr, da obračate svoje obraze proti vzhodu ali zahodu, temveč je birr tisti, ki veruje v Allaha, Zadnji dan, angele, Knjigo in glasnike vere.” (Sura Al-Bakara, 2:177) Beseda birr je splošen izraz, ki vključuje vse oblike dobrodelnosti, z besedami in dejanji. Zato je Poslanec (mir in blagoslov z njim) rekel: “Dobrodelnost (birr) je dober karakter.” (Sahih Muslim: 2553)

To postane jasno s poslančevo izjavo: “Verovanje (Iman) ima šestdeset in še nekaj vej. Najvišja od teh je pričanje verovanja: La ilaha illa Allah (Ni nobenega božanstva vrednega čaščenja, razen Allaha), medtem ko je najnižja od njih odstraniti škodljivo stvar s ceste. Sramežljivost je veja verovanja.” (Sahih Muslim: 35)

  1. Plemenit karakter prežema vsa dejanja čaščenja

Vsakokrat, ko Allah ukazuje vernikom, naj opravijo dejanje čaščenja, njihovo pozornost obrne na moralno pomembnost ali pozitivne učinke na posameznika in na družbo. Primeri tega so številni in vključujejo naslednje:

Molitev: “In redno opravljajte molitev, kajti molitev zares odvrača od razvrata in zlih del.” (Sura Al-’Ankabut, 29:45)

Obvezna miloščina (Zakat): «Vzemi miloščino od njihovega blaga! S tem bodo očiščeni in blagoslovljeni.» (Sura At-Tauba, 9:103) Poleg ljubeznivosti in tolažbe ljudem Zakat prečisti karakter darovalca in ga očisti od vseh zlih dejanj..

Post: “O vi, ki verujete! Predpisan vam je post, kot je bil predpisan tistim pred vami, da bi lahko bili bogaboječi.” (Sura Al-Bakara, 2:183) Ta verz povsem pojasni, da je glavni cilj posta uresničiti zavedanje Allaha s pokoravanjem Njegovim ukazom in izogibanjem vsem besedam in dejanjem, ki jih je prepovedal, kakor je Poslanec (mir in blagoslov z njim) rekel: “Če kdo ne zapusti lažnega govora in slabega obnašanja, potem Allah ne potrebuje njegovega zapuščanja hrane in pijače.” (Sahih Al-Buhari: 1804) Če torej post ne vpliva na spremembo karakterja osebe in obnašanja do drugih, potem nikakor ni izpolnil svojega resničnega namena.

  1. Ogromna nagrada, ki jo ima Allah pripravljeno za tiste z dobrim karakterjem

Pisni dokazi iz Kurana in Sunne o tem so številni, vključno z naslednjimi:

  • Dober karakter bo najtežje dobro delo na tehtnici osebe na Sodnem dnevu:

Poslanec (mir in blagoslov z njim) je rekel: “Nobeno delo, ki bo postavljeno na tehtnico dejanj (na Sodnem dnevu), ne bo težje od dobrega karakterja. Oseba z dobrim karakterjem bo dosegla stopnjo tistih z dobrim seznamom prostovoljnih postov in molitev.” (Sunan At-Tirmizi: 2003)

  • To je dejanje, zaradi katerega bodo ljudje najbolj pogosto vstopali v Raj:

Ko je bil Poslanec (mir in blagoslov z njim) vprašan o dejanju zaradi katerega bodo ljudje najbolj pogosto vstopali v Raj, je odvrnil: “Pobožnost in dober karakter.” (Sunan At-Tirmizi: 2004, Sunan Ibn Madža: 4246)

  • Od vseh ljudi bodo na Sodnem dnevu Poslancu (mir in blagoslov z njim) najbližje tisti, ki imajo dober karakter:

Poslanec (mir in blagoslov z njim) je rekel: “Najljubši meni izmed vas in najbližji meni na Sodnem dnevu so tisti, ki imajo najboljši karakter.” (Sunan At-Tirmizi: 2018)

  • Poslanec (mir in blagoslov z njim) zagotavlja hišo v najvišjem delu Raja tistemu, ki ima dober karakter:

“Zagotavljam hišo v okolici Raja tistemu, ki preneha razpravljati, četudi ima prav; in zagotavljam hišo na sredini Raja tistemu, ki ne laže, niti ko se šali; in zagotavljam hišo na najvišjih delih Raja tistemu, ki ima dober karakter in obnašanje.” (Sunan Abu Davud: 4800)