Polowanie zgodnie z prawem islamskim

Polowanie zgodnie z prawem islamskim

Muzułmanie mogą polować na zwierzęta i ptaki, których mięso jest dozwolone do spożycia, a których nie można złapać w celu dokonania uboju. Do zwierząt tych należą między innymi ptaki niedrapieżne, jelenie, czy dzikie zające.

Polując, należy spełnić następujące warunki:

  1. Myśliwy musi być zdrowy na umyśle i dokonać tego aktu w zamierzonym celu (tj. dla zdobycia mięsa) oraz musi być muzułmaninem lub należeć do Ludzi Księgi. Dlatego zwierzyna upolowana przez poganina lub przez osobę chorą umysłowo jest niedozwolona.
  2. Zwierzyna musi należeć do kategorii zwierząt, które nie mogą zostać z łatwością zarżnięte, gdyż zwykły uciekać przed ludźmi. Jeśli jednak można ją łatwo złapać, jak kurczaka, owcę czy krowę, wówczas niedozwolonym jest polowanie na takie zwierzę.
  3. Narzędzie użyte do polowania musi zabić ze względu na swą ostrość, czyli musi to być na przykład strzała lub pocisk. Użycie czegoś, co zabija ze względu na swój ciężar, jak kamień, jest niedozwolone, chyba że zdąży się to zwierzę zarżnąć zanim zdechnie.
  4. W chwili oddania strzału musi zostać wypowiedziane imię Allaha.
  5. Jeśli zwierzyna upolowana przeżyje, musi od razu zostać zarżnięta.
  6. Niedozwolone jest polowanie w celu innym, niż zdobycie pożywienia, na przykład dla sportu czy rozrywki, bez zamiaru zjedzenia upolowanej zwierzyny.