Poniznost (Crtice iz života Vjerovjesnika)

Crtice iz života Vjerovjesnika, Allah mu mir i spas darovao, i njegov ahlak

 Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, je bio najboljeg ahlaka

 

Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, je bio primjer najboljeg ahlaka do kojeg čovjek može dostići. Iz tog razloga Kur’an njegov ahlak naziva veličanstvenim. Aiša, Allah s njom bio zadovoljan, njegova supruga, nije mogla preciznije opisati njegov ahlak nego riječima: “Njegov ahlak je bio Kur’an.” – u značenju da je bio praktičan primjer primjene kur’anskog nauka i ahlaka.

Poniznost:

  • Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, nije nikome dozvoljavao da mu ustaje iz poštovanja prema njemu, nego je svoje ashabe odvraćao od takvoga čega. Ashabi, i pored svoje velike ljubavi prema njemu, nisu ustajali na noge kada bi ga vidjeli da dolazi. To samo zbog toga što su znali koliko mu je to mrsko. (Ahmed, 12345 i El-Bezzar, 6637).
  • Adijj b. Hatim, Allah s njim bio zadovoljan, prije nego je primio islam je došao s uglednicima Arapa htijući da se upozna sa suštinom poslanice. Adijj priča: “Došao sam do njega i tamo zatekao ženu i djecu – ili dijete”, – pa je naveo njihovu blizinu sa Poslanikom, Allah mu mir i spas darovao, i kaže: “Spoznao sam da on nije ni kao kralj ni kao car.” (Ahmed, 19381). Poniznost je moralna osobina svih vjerovjesnika.
  • Sjedio je sa svojim ashabima kao da je jedan od njih. Nije sjedio na mjestu kojim bi se razlikovao od ostalih s kojima je sjedio, tako da neko ko ga nije poznavao, ukoliko bi došao u sijelo, ne bi mogao znati ko je od prisutnih Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, pa bi pitao: “Koji od vas je Muhammed?” (El-Buhari, 63).
  • Bilježi se od Enesa b. Malika, Allah s njim bio zadovoljan, da je rekao: “Jedna od medinskih robinja bi uzela Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, za ruku i povela bi ga, a on bi je slijedio kuda bi ga vodila.” (El-Buhari, 5724). Pod uzimanjem za ruku se misli na poniznost i prepuštanje mladom i slabom. To podrazumijeva i različite pokazatelje njegove, Allah mu mir i spas darovao, poniznosti, pa se navodi žena umjesto muškarca, robinja umjesto slobodne žene, i ona ga je vodila da joj učini neku uslugu.
  • Alahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, kaže: “U Džennet neće ući onaj u čijem srcu bude koliko i trun oholosti.” (Muslim, 91).