Post w miesiącu ramaḍān

Post w miesiącu ramaḍān

Definicja

Post (ṣijjām albo ṣałm) w islamie to wielbienie Allaha poprzez powstrzymywanie się od jedzenia, picia aktywności seksualnej i jakichkolwiek działań związanych z przerwaniem postu, od świtu (wezwania na modlitwę fadżr) do zachodu słońca (wezwania na modlitwę maghrib).

 Zalety miesiąca ramaḍān

 Ramaḍān jest dziewiątym miesiącem islamskiego kalendarza księżycowego.

Ramaḍān jest dziewiątym miesiącem islamskiego kalendarza księżycowego. Jest to najlepszy z miesięcy w całym roku i ma wiele zalet, wśród których są następujące:

 1. Jest to miesiąc, w którym objawiona została najwspanialsza ze wszystkich Boskich Ksiąg –Koran: „To jest miesiąc ramaḍān, w którym został zesłany Koran ‒ droga prosta dla ludzi i jasne dowody drogi prostej, i rozróżnienie. Kogo z was zastanie ten miesiąc, to niech pości w tym czasie” (Al Baqara, 2:185).
 2. Prorok r powiedział: „Kiedy nadchodzi miesiąc ramaḍān, bramy Raju otwierają się, bramy Piekła zamykają się, a diabły skute są łańcuchami” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 3103, Ṣaḥῑḥ Muslim: 1079). Dlatego jest to okazja dla wierzących, by zrobili co mogą, aby zbliżyć się do Allaha poprzez wykonywanie dobrych uczynków a unikanie tych złych.
 3. Ktokolwiek pości za dnia i modli się nocą podczas tego miesiąca, temu zostaną wybaczone jego przeszłe grzechy, zgodnie ze słowami Proroka r : „Ktokolwiek pości w miesiącu ramaḍān ze szczerą wiarą i nadzieją na nagrodę od Allaha, temu zostaną wybaczone jego przeszłe grzechy” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 1910 Ṣaḥῑḥ Muslim: 760). Powiedział także: „Ktokolwiek wykonuje nadbowiązkowe modlitwy nocne ze szczerą wiarą, pragnąc tylko nagrody Allaha [w życiu przyszłym], temu zostaną wybaczone jego przeszłe grzechy” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 1905 Ṣaḥῑḥ Muslim: 759).
 4. Lajlat-ul Qadr (Noc Przeznaczenia) wypada podczas tego miesiąca. Allah informuje nas w Koranie, że wykonywanie dobrych uczynków podczas tej nocy jest lepsze, niż wykonywanie ich przez wiele lat: „Noc przeznaczenia lepsza jest niż tysiąc miesięcy” (Al Qadr, 97:3). Kto modli się tej nocy ze szczerą wiarą i nadzieją na nagrodę od Allaha w życiu przyszłym, temu zostaną odpuszczone wszystkie przeszłe grzechy. Noc ta wypada podczas jednej z ostatnich nieparzystych nocy miesiąca ramaḍān, nikt jednak nie wie kiedy dokładnie.

Mądrość kryjąca się w poście

Allah ﷻ nakazuje wierzącym przestrzeganie postu z wielu powodów, związanych z życiem tym i przyszłym. Oto niektóre z nich:

 1. Pomaga osiągnąć taquā (prawość, pobożność, bogobojność, wystrzeganie się zła):

Post jest aktem czci, poprzez który wierzący pragną zbliżyć się do swego Pana, porzucając to, co kochają, panując nad swymi pragnieniami i opierając się pokusompamiętając, że Allah widzi ich wszędzie i przez cały czas, to, co robią skrycie i jawnie. Koran głosi: „O wy, którzy wierzycie! Jest wam przepisany post, tak jak został przepisany tym, którzy byli przed wami – być może wy będziecie się wystrzegali zła” (Al Baqara, 2:183).

 1. Jest dobrym ćwiczeniem na powstrzymywanie się od grzechu i złych uczynków:

Kiedy osoba poszcząca powstrzymuje się od rzeczy dozwolonych, spełniając polecenie Allaha,z pewnością będzie w stanie kontrolować swoje zachcianki i pragnienia, z łatwością unikając grzechów. Nie będzie też naruszać Boskich zakazów anitrwać w błędzie. Prorok r powiedział: „Ten, kto nie powstrzymuje się od kłamliwej mowy i czynów [podczas postu], musi wiedzieć, że Allah nie potrzebuje jego zaprzestania jedzenia i picia” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 1804). To oznacza, że ci, którzy nie powstrzymują się od kłamstw i oszukiwania innych, tak naprawdę nie osiągną zamierzonego celu poszczenia.

 1. Pomaga nam pamiętać o biednych i pokrzywdzonych oraz zrozumieć ich sytuację.

Dzięki temu, że poszczący doświadcza jak to jest być spragnionym i głodnym, rozumie cierpienie współwyznawców żyjących w ubóstwie i stale odczuwających głód i pragnienie. To sprawia, że ma dla nich więcej współczucia i chętniej okazuje im pomoc i wsparcie.

Zalety postu

Post ma wiele zalet, wśród których są następujące:

 1. Kto pości w ramaḍānie ze szczerą wiarą w Allaha i będąc posłusznym Jego nakazom, mając nadzieję na otrzymanie od Niego nagrody w życiu przyszłym, temu zostaną wybaczone wszystkie przeszłe grzechy. Prorok r powiedział: „Ktokolwiek pości w miesiącu ramaḍān ze szczerą wiarą i nadzieją na nagrodę od Allaha [w życiu przyszłym], temu zostaną wybaczone jego przeszłe grzechy” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 1910, Ṣaḥῑḥ Muslim: 760).
 2. Osoba poszcząca będzie się cieszyć w życiu przyszłym z powodu nagrody, jaką otrzyma, i szczęścia, jakiego doświadczy dzięki postowi. Prorok r powiedział: „Osoba poszcząca ma dwa momenty radości: jeden, kiedy kończy swój post, i drugi, kiedy spotyka swego Pana” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 1805, Ṣaḥῑḥ Muslim: 1151).
 3. Jest w Raju brama zwana Ar Rajjān, przez którą wejdą tylko ci, którzy pościli, zgodnie z przekazem Proroka r : „W Raju jest brama zwana Ar Rajjān, przez którą w Dniu Zmartwychwstania wejdą jedynie ci, którzy pościli i nie wejdzie nią nikt oprócz nich. Zostanie powiedziane: ‘Gdzie są ci, którzy pościli?’ Oni wstaną i nikt nią nie wejdzie, jak tylko oni. Kiedy wejdą, ona zostanie zamknięta i nikt więcej przez nią nie przejdzie” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 1797, Ṣaḥῑḥ Muslim: 1152).
 4. Allah powiązał nagrodę za post ze Sobą (tj.poinformował nas jak bardzo zwielokrotniona może być nagroda za inne dobre uczynki, z wyjątkiem postu, za który wynagrodzi według własnego uznania).Poszczący, który otrzyma nagrodę od Hojnego, Potężnego, Miłosiernego, będzie szczęśliwy z powodu tego, co Allah dla niego przygotował. Prorok r powiedział: „Wszelkie uczynki dzieci Adama są dla nich, z wyjątkiem postu, który jest dla Mnie i Ja za niego nagrodzę” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 1805, Ṣaḥῑḥ Muslim: 1151).