Postul din luna Ramadan

Postul din luna Ramadan

Definiție

Postul (siyam sau saum) este actul de adorare care implică renunțarea la mâncare, băutură, activități sexuale și orice alt lucru menit să strice postul. El începe în zorii zilei (timpul de început al rugăciunii Fajr) până la asfințit (timpul de început al rugăciunii Maghrib).

Virtuțile lunii Ramadan

Luna Ramadan este a noua lună din calendarul lunar islamic.

Luna Ramadan este cea de-a noua lună a calendarului lunar islamic. Este cea mai măreață lună a anului și are un număr de virtuți, printre care următoarele:

 1. A fost luna în care a fost revelată cea mai măreață și mai plină de slavă Carte dintre toate Cărțile Divine, Nobilul Coran: „[Aceste zile sunt] luna Ramadan, în care a fost trimis Coranul, drept călăuză pentru oameni, dovezi limpezi pentru drumul cel drept și Îndreptar [Al-Furqan]. Și oricare dintre voi care este prezent în această lună, să o țină ca Post […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 2:185]
 2. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Când vine luna Ramadan, porțile Paradisului se deschid, porțile Iadului se închid și diavolii sunt înlănțuiți.” [Al-Bukhari, 3103; Muslim, 1079] Așadar, această lună le oferă credincioșilor oportunitatea de a face tot ceea ce le stă în putere pentru a se apropia de Allah Preaînaltul prin îndeplinirea de fapte bune şi îndepărtarea de faptele rele.
 3. Allah Preaînaltul îi va ierta toate păcatele precedente celui care ține post în timpul zilei și efectuează rugăciunea în timpul nopții, pe parcursul acestei luni, după cum a spus și Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „Celui care postește în luna Ramadan cu credință sinceră și căutând răsplata lui Allah [în Viața de Apoi] îi vor fi iertate toate păcatele precedente.” [Al-Bukhari, 1901; Muslim, 760] Tot el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Celui care efectuează rugăciunile voluntare din timpul nopții în luna Ramadan, cu credință sinceră și căutând răsplata lui Allah [în Viața de Apoi], îi vor fi iertate toate păcatele precedente.” [Al-Bukhari, 1905; Muslim, 759]
 4. Laylatu-l-Qadr (Noaptea Destinului, numită și Noaptea Puterii) are loc în această lună. Coranul ne informează că o faptă bună efectuată în această noapte este mai de preț decât ani întregi de fapte bune: «Noaptea al-Qadr este mai bună decât o mie de luni!» [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 97:3] Celui care se roagă în această noapte cu credință sinceră și căutând să obțină iertarea lui Allah Preaînaltul îi vor fi iertate toate păcatele anterioare. Această noapte este una dintre ultimele 10 nopți impare ale lunii Ramadan și nimeni nu știe cu exactitate data acesteia.

Înțelepciunea din spatele postului

Allah Preaînaltul le poruncește musulmanilor să țină post din numeroase motive legate atât de această viaţă, cât și de Viața de Apoi. Printre acestea se numără următoarele:

 1. Ajută credinciosul să obțină taqwa (dreptatea, evlavia, conștiința de Allah, apărarea împotriva răului)

Postul este un act de adorare prin intermediul căruia credincioșii caută să se apropie de Domnul lor, renunțând la dorințele lor pasionale și opunându-se tentațiilor fizice oriunde și oricând, atât în particular, cât și în public, fiind conștienți că Allah Preaînaltul îi vede. Coranul spune: „O, voi cei care credeți, v-a fost statornicit vouă postul [as-siyam], așa cum le-a fost prescris și celor dinaintea voastră – Poate că veți fi cu frică!” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 2:183]

 1. Acesta constituie un antrenament amplu în abținerea de la păcate și fărădelegi

Atunci când o persoană care ține post rezistă tentației de a se implica în acte nepermise, din supunere față de Allah Preaînaltul, ea își va putea controla cu siguranță capriciile și dorințele, va evita păcatele cu ușurință, nu va persista în minciună și nu se va abate de la adevăr. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „O persoană care nu renunță la vorbele și acțiunile mincinoase [în timp ce postește] trebuie să știe că Allah nu are nevoie ca ea să renunțe la mâncarea și băutura sa.” [Al-Bukhari, 1804] Aceasta înseamnă că aceia care nu renunță la a spune minciuni și la a îi înșela pe alții nu pricep, de fapt, scopul postului.

 1. efavorizați și ne încurajează să le arătăm compasiune

Întrucât persoana care postește simte durerile privării și ale foamei, fie chiar și temporare, aceasta conștientizează efectele severe ale acestor dureri asupra fraților și surorilor sale musulmani, care poate sunt lipsiți de lucrurile strict necesare o perioadă îndelungată și sunt chinuiți de foame și de sete. Toate acestea o îndeamnă să le arate compasiune și să îi ajute.

Virtuțile postului

Postul are numeroase beneficii, printre care următoarele :

 1. Cel care postește în această lună, cu credință sinceră în Allah Preaînaltul și supunându-se Poruncilor Sale este sigur că va primi Răsplata Sa pentru aceasta, având toate păcatele anterioare iertate. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel care postește în luna Ramadan cu credință sinceră și căutând răsplata lui Allah [în Viața de Apoi] va avea toate păcatele precedente iertate.” [Al-Bukhari, 1901; Muslim, 760]
 2. Cel care ține post va avea parte de o bucurie imensă în Viața de Apoi, datorită recompensei mărețe pe care o va primi și a binecuvântărilor de care se va bucura pentru că a postit. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel care ține post are parte de două momente de bucurie: unul este atunci când încheie postul, iar celălalt va fi atunci când Îl va întâlni pe Domnul său.” [Al-Bukhari, 1805; Muslim, 1151]
 3. Una dintre porțile Paradisului este numită Ar-Rayyān, prin ea intrând numai cei care țin post, după cum a spus Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „În Paradis există o poartă cu numele de Ar-Rayyān, prin care doar cei care obișnuiau să țină post vor trece în Ziua Judecății. Li se va spune: «Unde sunt cei care au ținut post?» Atunci aceștia se vor ridica și nimeni altcineva nu va trece prin această poartă în afară de ei. După intrarea lor, ea va fi închisă, și nimeni altcineva nu va mai intra pe acolo.” [Al-Bukhari, 1896; Muslim, 1152]
 4. Fiecare act de adorare are o răsplată anume, în afară de post, pentru care numai Allah Preaînaltul, prin Harul şi Mila Sa fără de margini, îi va răsplăti din abundență pe cei care au postit. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a zis: „Allah a spus: «Toate faptele fiilor lui Adam (oamenii) sunt pentru ei înșiși, în afară de post, care este pentru Mine, și Eu îi voi răsplăti pentru acesta.»” [Al-Bukhari, 1904; Muslim, 1151]