Postul voluntar

Postul voluntar

Musulmanilor li se impune să țină post într-o anumită lună în fiecare an și anume în luna Ramadan. De asemenea, le este recomandat să țină post și în alte zile, atât timp cât sunt în putere și pot să o facă, pentru a obține și mai multă răsplată. Printre aceste zile, sunt incluse și următoarele:

  1. Ziua de ʻĀshūrā’, împreună cu ziua de dinaintea ei sau de după ea. Este cea de-a zecea zi din luna Muharram, prima lună a calendarului islamic. Este ziua în care Allah Preaînaltul l-a salvat pe Moise (Pacea fie asupra sa!) și i-a înecat pe Faraon și pe armata lui. Postul musulmanului în această zi exprimă mulțumirea față de Allah Preaînaltul pentru că l-a salvat pe Moise (Pacea fie asupra sa!) și reprezintă, de asemenea, urmarea exemplului Profetului nostru (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) care, nu numai că ținea post în această zi, dar le-a cerut și companionilor lui (Allah să fie mulţumit de ei!) să țină post, inclusiv în ziua de dinainte sau de după aceasta. [Ahmad, 2154] Când a fost întrebat despre postul în această zi, el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: „Ispășește [păcatele comise în] anul precedent.” [Muslim, 1162] 
  2. Ziua de ‘Arafah. ‘Arafah este a noua zi din luna Dhu-l-Hijjah, a douăsprezecea lună din calendarul islamic. În această zi, pelerinii se strâng pe muntele ʻArafah și Îl invocă pe Allah Preaînaltul, Îl preaslăvesc și Îi aduc laude. ‘Arafah este cea mai bună zi din an, iar cei care nu efectuează Hajj-ul (pelerinajul la Kaʻbah) în respectivul an pot ține post în această zi. Când Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost întrebat despre postul din această zi, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: „Ispășește păcatele comise în anul precedent și pe cele din anul următor.” [Muslim, 1162]
  3. Șase zile în luna Shawwāl. Aceasta este a zecea lună a calendarului islamic. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa !) a spus: „Cine postește în luna Ramadan și apoi continuă cu șase zile din luna Shawwāl va obține o răsplată egală cu postul unui an întreg.” [Muslim, 1164]