Poziția femeii în islam

Poziția femeii în islam

Islamul a onorat femeile și le-a eliberat de servitutea și subordonarea în faţa bărbaților. Acesta le-a eliberat, de asemenea, de a fi o marfă ieftină, lipsită de respect sau de onoare. Exemple de forme de respect pe care islamul le arată femeilor includ următoarele:

  • Islamul le acordă dreptul la moștenire, prin alocarea de ponderi echitabile alături de bărbați, care, însă, diferă în anumite circumstanțe, în funcție de relația lor cu ceilalți și obligațiile financiare pe care trebuie să le îndeplinească.
  • Este stabilită dreptatea absolută între bărbați și femei în chestiuni diverse, inclusiv tranzacțiile financiare. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Femeile sunt jumătățile gemene ale bărbaților.” [Abu Dawud, 236]
  • Le acordă dreptul de a-și alege soții și pune asupra lor mare parte din responsabilitatea creșterii copiilor, după cum a spus Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „[…] Femeia este păzitoarea casei soțului ei și este responsabilă pentru aceasta […]” [Al-Bukhari, 853; Muslim, 1829]
  • Le acordă dreptul de a-și păstra numele de fată. În islam, femeia nu își schimbă numele de familie cu cel al soțului ei, după căsătorie, așa cum este întâlnit în multe părți ale lumii; dimpotrivă, ea își păstrează numele de fată și, astfel, și personalitatea ei independentă.
  • Instaurează asupra bărbatului datoria de a cheltui pentru acele femei care au dreptul la sprijinul său, precum soția, mama și fiicele sale, fără a încerca să le reamintească despre favorurile pe care le face.
  • Subliniază importanța ajutorării femeilor aflate în dificultate și care au nevoie de sprijin, chiar dacă acestea nu le sunt rude, și îi încurajează pe adepții săi să îndeplinească astfel de acte nobile. Acestea sunt considerate fapte de seamă în fața lui Allah Preaînaltul. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel care are grijă de o văduvă sau de o persoană nevoiaşă este asemeni războinicului care luptă pentru cauza lui Allah, sau a celui care se roagă toată noaptea, fără oboseală, și postește în fiecare zi.” [Al-Bukhari, 5353; Muslim, 2982]

Islamul le impune musulmanilor să aibă grijă de anumite categorii de femei

Mama: Abu Hurairah (Allah sa fie mulțumit de el!) a relatat că un bărbat l-a întrebat odată pe Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „«O, Mesager al lui Allah, faţă de cine trebuie să arăt cel mai bun comportament?» Profetul [Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!] a răspuns: «Mama ta.» Omul a întrebat: «Și apoi cine?» Mesagerul lui Allah [Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!] i-a spus: «Mama ta.» Omul a întrebat iar: «Și apoi cine?» Profetul [Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!] i-a spus: «Mama ta.» Omul a întrebat iar: «Și apoi cine?» Profetul [Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!] i-a spus: «Tatăl tău.»” [Al-Bukhari, 5971; Muslim, 2548]

Fiica : ʻUqbah ibn ʻĀmir (Allah sa fie mulțumit de el!) a relatat că l-a auzit pe Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând: „Cine are trei fiice și este răbdător cu ele, le dă de mâncare, le dă să bea și le îmbracă din banii lui, (să ştie că) ele vor fi un scut pentru el împotriva Focului Iadului în Ziua Învierii.” [Ibn Majah, 3669]

Soția: ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!) a relatat că Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cei mai buni dintre voi sunt cei care sunt cei mai buni cu soțiile lor, iar eu sunt cel mai bun dintre voi cu soțiile mele.” [At-Tirmidhi, 3895]