Pozivanje bližnjih – da’wa (pozivanje u islam)

Koga Allah Uzvišeni počasti prihvatanjem islama, očekuje se od njega da tu ljepotu i dar ponudi svojoj porodici i najbližima, jer su mu oni najpreči, najvažniji i najdraži. U toj misiji potrebno je puno strpljivosti u podnošenju njihove reakcije, i korištenje svih raspoloživih sredstava mudrosti, kako nas Uzvišeni i upućuje: Naredi čeljadi svojoj da namaz obavljaju i istraj u tome! (Ta-ha, 132.).

Neki islamski misionari budu prihvaćeni od strane nepoznatih ljudi, ali odbačeni od svojih najmilijih, te zbog toga tuguju i osjećaju nemir. No, pravi misionar je onaj koji koristi sva raspoloživa sredstva, ulaže trud, pokušava prevazići svaku prepreku i pokazuje kreativnost u da’wi, moleći Allaha Uzvišenog da izvede na Pravi put one koje poziva, te nikada ne tuguje i ne gubi nadu u uspjeh čak i u najtežim okolnostima.

Tako je postupao Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas podario, u pozivanju svoga amidže Ebu Taliba koji ga je štitio od napada Kurejšija, ali ipak nije prihvatio islam. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas podario, nije odustajao od poziva svoga amidže do posljednjeg trena, sve do Ebu Talibovog smrtnog hropca, govoreći: “Amidža moj, reci: La ilahe illellah – riječ kojom ću se zalagati za tebe na Sudnjem danu.” (El-Buhari, 3671 i Muslim, 24). Ali, eto, on nije prihvatio poziv islama i umro je u nevjerstvu, pa je Svemogući objavio: Ti, doista, ne možeš uputiti na Pravi put onoga koga ti želiš uputiti, – Allah ukazuje na Pravi put onome kome On hoće. (El-Kasas, 56.). Misionar – daija će uložiti trud, pojasniti poziv, ukazati na Allahovu vjeru i put dobra, a sva srca ljudska su u Ruci Božijoj, On njima upravlja i koga hoće na Pravi put izvodi.

Novi musliman, od prvog časa prihvatanja islama, ima obavezu da održava i uspostavlja dobre odnose i lijepo se ophodi prema svojim najbližima, rodbini i prijateljima, bili oni muslimani ili ne, jer islam ne poziva u izolaciju i osamljivanje.

Dobar odnos prema drugima i ustrajavanje u najvišim normama lijepog ponašanja, najbolji je metod predstavljanja islama, vjere s kojom dolazi plemeniti Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, s ciljem da oplemeni ljudsku ćud najvišim vrijednostima. Porodica i rodbina su prvi krug u kojem novi musliman treba da pokaže svoje lijepo ponašanje i dobronamjeran i plemenit odnos. (Vidi str. 185) U nastavku prezentiramo neke vjerske propise za koje smatramo da će biti od koristi novom muslimanu u krugu njegove porodice.