Pozycja kobiety w islamie

Pozycja kobiety w islamie

Islam uhonorował kobiety i oswobodził je od całkowitego podporządkowania mężczyznom. Uwolnił je także od bycia traktowanymi jak tani towar nie zasługujący na szacunek. Oto przykłady form szacunku, jakie islam okazuje kobiecie:

  • Islam nadał kobietom prawo do dziedziczenia, przydzielając im sprawiedliwą część spadku. W niektórych przypadkach udział kobiety jest równy udziałowi mężczyzny, w innych jest różny, w zależności od stopnia pokrewieństwa oraz kosztów utrzymania, jakie spadkobiercy muszą ponosić.
  • Islam zrównał kobiety i mężczyzn w wielu dziedzinach, między innymi w zakresie transakcji finansowych. Prorok r powiedział: „Kobiety są bliźniaczymi połówkami mężczyzn” (Sunan Abu Dāłūd: 236).
  • Zagwarantował kobiecie prawo wyboru męża i nałożył na nią ogromną odpowiedzialność za wychowanie dzieci. Prorok r powiedział: „Kobieta jest opiekunką domu męża i jest za niego odpowiedzialna” (ṢaḥῑḥAl Buchārῑ:853; ṢaḥῑḥMuslim: 1829).
  • Islam nadał kobiecie prawo do zachowywania swego nazwiska panieńskiego po ślubie. Dzięki temu nadal powiązana jest ze swoim ojcem i rodziną.
  • Islam czyni obowiązkiem mężczyzny utrzymywanie kobiet będących pod jego opieką, takich jak jego żona matka i córki, nie traktując tego jak wyświadczanie im łaski.
  • Islam kładzie nacisk na opiekę nad kobietami słabymi, które nikogo nie mają, nawet jeśli kobiety te nie są naszymi krewnymi. Postrzegane jest to jako jednen z najlepszych uczynków. Prorok r powiedział: „Ten, kto opiekuje się wdową lub biedakiem jest jak żołnierz walczący w sprawie Allaha, albo jak ktoś, kto modli się całą noc bez rozleniwienia i pości ciągle, nigdy nie przerywając postu” (ṢaḥῑḥAl Buchārῑ: 5661; ṢaḥῑḥMuslim: 2982).

Kobiety, o które islam nakazuje szczególnie dbać

Matka: Abu Hurajra t przekazał, że raz pewien człowiek zapytał Proroka r : „Kto najbardziej zasługuje na moją troskę?”, a on odpowiedział: „Twoja matka”. Mężczyzna spytał: „A kto potem?” Prorok r odpowiedział: „Twoja matka”. Mężczyzna pytał dalej: „A kto potem?” Prorok r znów powiedział: „Twoja matka”. Mężczyzna zapytał raz jeszcze: „A kto potem?”, na co Prorok r odpowiedział: „Potem twój ojciec” (ṢaḥῑḥAl Buchārῑ: 5626;ṢaḥῑḥMuslim: 2548).

Córka: ‘Uqba ibn ‘Āmir t przekazał, że słyszał, jak Wysłannik Allaha r mówił: „Ktokolwiek ma trzy córki i będzie cierpliwy w stosunku do nich, będzie je karmić i odziewać ze swych pieniędzy, dla tego będą one jego tarczą, osłaniającą go od Ognia Piekielnego w Dniu Zmartwychwstania” (Sunan Ibn Mādża: 3669).

Żona: ‘Ā’isza ~ przekazała, że Wysłannik Allaha r powiedział: „Najlepszymi z was są ci, którzy są najlepsi dla swych żon. A ja jestem najlepszy spośród was dla mych żon” (Sunan At Tirmidῑ: 3895).