Prava roditelja

Prava roditelja

Dobročinstvo prema roditeljima se smatra jednim od najboljih dobrih djela i djelom za koje će se imati najveća nagrada kod Allaha. Allah ga uporedo spominje sa robovanjem Njemu i tevhidom.

Poslušnost i dobročinstvo roditeljima čini jednim od najvećih uzroka za ulazak u Džennet. Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Otac je centralna džennetska kapija, pa ako hoćeš ostavi tu kapiju ili vodi računa o njoj.” (Et-Tirmizi, 1900).

  • Opasnost od neposlušnosti roditeljima i hrđavog odnosa prema njima:

Jedan od najvećih prijestupa oko kojeg se sve vjere slažu da ga treba izbjegavati i upozoravati na njega je hrđav odnos prema roditeljima, kao što je Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, rekao ashabima: “Hoćete li da vam kažem koji je najveći veliki grijeh?” Ashabi su rekli: “Naravno, Allahov Poslaniče.” On je rekao: “Širk-pripisivanje Allahu druga i neposlušnost roditeljima.” (El-Buhari, 5918).

  • Poslušnost njima u onome što nije grijeh prema Allahu:

Poslušnost roditeljima je obavezna u svemu što traže, osim ako traže da se bude neposlušno Allahu. Tada ih se neće slušati, jer nema pokornosti i poslušnosti stvorenju u griješenju Stvoritelju. Uzvišeni Allah kaže: Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali, ako te oni budu nagovarali da Meni nekoga ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. (El-Ankebut, 8.).

  • Dobročinstvo prema njima, naročito kada ostare

Uzvišeni Allah kaže: Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kada jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: “Uh!” – i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. (El-Isra’, 23.).

Uzvišeni Allah kazuje kako je obavezao i propisao čovjeku da bude pokoran roditeljima i da ih ne napušta i ne zapostavlja, naročito kada oni ostare i oslabe, makar se to pokazalo i sa protestnim uzdahom, bez ijedne progovorene riječi.

  • Roditelji nevjernici:

Musliman je obavezan na dobročinstvo roditeljima, poslušnost i odanost njima, makar bili i nevjernici. Uzvišeni kaže: A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se, na ovome svijetu, velikodušno ponašaj, (Lukman, 15.).

Najbolje dobročinstvo koje im može učiniti je da im omili islam i da ih u njega pozove na lijep način i mudro.