Pravičnost (Nekateri vidiki poslančevega življenja in visoki moralni standardi)

Nekateri vidiki poslančevega življenja in visoki moralni standardi

Poslanec (mir in blagoslov z njim) je bil utelešenje dobrega moralnega karakterja. .

Poslanec (mir in blagoslov z njim) je bil utelešenje dobrega karakterja in osebne integritete. Ko je bila Aiša, ena od poslančevih žena, vprašana o poslančevem karakterju, je odvrnila: “Njegov karakter je bil Kuran .” (Musnad Ahmad: 24601, Sahih Muslim: 746) To pomeni, da je plemenite nauke Kurana prenesel v stvarnost.

Pravičnost

    • Poslanec (mir in blagoslov z njim) je bil pravičen v vseh okoliščinah in je sodil po Allahovih zakonih, tudi če je bilo proti njegovim bližnjim družinskim članom, kar je v skladu z Allahovim ukazom: “O, vi, ki verujete! Stalno ravnajte pravično, pričajte zaradi Allaha, čeprav v škodo samim sebi, staršem ali sorodnikom. (Sura An-Nisa’, 4:135)
    • Ko je eden od njegovih družabnikov prišel, da posreduje za plemkinjo, ki je nekaj ukradla, da ne bi bila kaznovana, je rekel: “Pri Tistem, v Čigar roki je Muhammadova duša, tudi če bi Fatima, Muhammadova hči, nekaj ukradla, bi ji odsekal dlan.” (Sahih Al-Buhari: 4053, Sahih Muslim: 1688)
  • Ko je razglasil vse oblike obresti (Riba) za prepovedane, je izjavil, da bodo prve obresti, ki bodo v celoti oproščene, tiste Al-Abbasa ibn Abul-Muttaliba, njegovega strica: “Oseba, za katero prevzemam odgovornost njenih obresti, je Al-Abbas ibn Abdul-Muttalib; razveljavljene bodo, vse.” (Sahih Muslim: 1218)
  • Civilizirana in kulturna družba je po njegovi oceni tista, v kateri si šibki lahko pridobijo svoje pravice brez strahu in obotavljanja: “Gorje narodu, katerega posamezniki ne dajo šibkim, kar jim pripada.” (Sunan Ibn Madža: 2426)