Prawa dzieci

Prawa dzieci

  • Wybranie na żonę dobrej, prawej kobiety, która będzie dobrą matką. Jest to najlepszy dar, jaki ojciec może dać swoim dzieciom.
  • Nadanie im dobrych imion, gdyż będzie to ich znak rozpoznawczy, który będzie im towarzyszyć przez całe życie.
  • Nauczanie ich zasad islamu. „Każdy z was jest pasterzem (opiekunem) i jest odpowiedzialny za swoje stado (swoich podopiecznych). Władca jest pasterzem i jest odpowiedzialny za swoich poddanych; mąż jest pasterzem swojej rodziny i jest za nią odpowiedzialny; kobieta jest pasterzem domu męża i jest za niego odpowiedzialna; i niewolnik jest pasterzem majątku swego pana i jest za niego odpowiedzialny” (SaḥῑḥAl Buchārῑ: 2416; SaḥῑḥMuslim: 1829). Rodzice, wychowując dzieci, powinni zacząć od tego, co najważniejsze, następnie przechodząc do rzeczy mniej ważnych. Zatem najpierw nauczają ich właściwej wiary, wolnej od szirku i innowacji, a także praktyk religijnych, zwłaszcza modlitwy; następnie udzielają im lekcji oraz pracują nad dobrym charakterem i manierami. Takie rozwiązanie jest najlepsze w oczach Allaha.
  • Utrzymanie. Ojciec musi utrzymywać wszystkie swoje dzieci, zarówno synów, jak i córki. Nie wolno mu zaniedbać tego obowiązku. Musi go wypełniać najlepiej jak potrafi, stosownie do posiadanych środków. Prorok r powiedział: „Popełnia wielki grzech ten, kto zaniedbuje swoich podpiecznych (tj. będących na jego utrzymaniu)” (Sunan Abu Dāłūd: 1692). Odnośnie utrzymywania dziewczynek i opieki nad nimi, Prorok r powiedział: „Ktokolwiek utrzymuje dziewczynki i dobrze je traktuje, dla tego będą one tarczą chroniącą go przed Ogniem” (SaḥῑḥAl Buchārῑ: 5649; SaḥῑḥMuslim: 2629).
  • Sprawiedliwość. Wszystkie dzieci należy traktować na równi, zgodnie ze słowami Proroka r : „Bójcie się Allaha i traktujcie swe dzieci sprawiedliwie” (SaḥῑḥAl Buchārῑ: 2447; SaḥῑḥMuslim: 1623). Niedopuszczalne jest, by faworyzować córki lub synów, ponieważ może to mieć poważne konsekwencje, które zna tylko Allah.