Praznik žrtvovanja (Eid-ul-Adha)

Praznik žrtvovanja (Eid-ul-Adha)

Praznik žrtvovanja (Eid-ul-Adha), ki se praznuje na deseti dan lunarnega meseca Zul-Hidža, dvanajstega meseca islamskega koledarja, ima številne vrline, vključno z naslednjimi:

  1. To je eden od najboljših dni v letu, saj je med prvimi desetimi dnevi lunarnega meseca Zul-Hidža, kakor je Poslanec (mir in blagoslov z njim) rekel: “Ni nobenih drugih dni, v katerih so dobra dela ljubša Allahu, kot v teh desetih dneh (Zul-Hidža).” Njegovi družabniki so vprašali: “Ali niti džihad na Allahovi poti?” Odvrnil je: “Niti džihad na Allahovi poti, razen če gre oseba v džihad, žrtvuje tako svoje življenje kot lastnino in se vrne brez obojega.” (Sahih Al-Buhari: 926, Sunan At-Tirmizi: 757)
  2. To je dan velikega romanja, v katerem se opravljajo največji obredi Hadža, najboljši in najbolj vzvišen je hoja okoli Ka’be (Tawaf), klanje žrtvene živali in metanje kamenčkov v največji steber na Mini, kar se imenuje Džamrat-ul-’Akaba.

Kaj bi se moralo početi na dan Eid?

Na ta dan musliman, ki ni na Hadžu, opravlja enake aktivnosti kot običajno na praznik prekinitve posta (Eid-ul-Fitr, z izjemo plačevanja Zakat-ul-Fitr, ki se plačuje le na Eid-ul-Fitr.

Posebna značilnost Eid-ul-Adha je klanje žrtvene živali, ki se razume za zelo priporočljivo dejanje čaščenja.

Ud-hija ali žrtvena žival je katerakoli od pašnih živali (ovca, krava ali kamela), ki se koljejo za praznik žrtvovanja (Eid-ul Adha) z namenom iskanja bližine Allaha. Čas za žrtvovanje se začne po Eid-ul-Adha molitvi in traja do sončnega zahoda 13. Zul-Hidža. Kakor Kuran pravi: “Zato moli svojega Gospodarja in zakolji daritveno žrtev.” (Sura Al-Kausar, 108:2) Molitev, ki je omenjena tukaj, je bila interpretirana kot Eid-ul-Adha molitev, žrtvovanje pa je bilo interpretirano, da se nanaša na Ud-hijo ali žrtveno žival.

Islamski predpis glede Ud-hije:

Klanje žrtvene živali na praznik žrtvovanja (Eid-ul-Adha) je praksa, ki jo je Poslanec (mir in blagoslov z njim) redno opravljal in jo spodbujal (Sunna Mu’akkada) za tiste, ki si to lahko privoščijo. Glava družine lahko opravi žrtvovanje zase in za svoje gospodinjstvo. Musliman, ki želi opraviti žrtvovanje, si ne sme postriči svojih las niti svojih nohtov, ali si puliti svoje kože od prvega dneva Zul-Hidža, dokler ne zakolje žrtvene živali desetega Zul-Hidža.

Pogoji, ki jih mora izpolniti žrtvena žival

Islam poudarja, da morajo biti žrtvene živali brez napak.

  1. Ni dovoljeno žrtvovati katerekoli živali ali ptice, razen pašne živali, in sicer ovce, krave ali kamele. Ena ovca ali koza zadostuje za človeka in njegovo gospodinjstvo, sedem različnih gospodinjstev pa si lahko deli kravo ali kamelo.
  2. Žrtvena žival mora biti pravilne starosti. Ovca mora biti vsaj šest mesecev stara, koza vsaj eno leto, krava vsaj dve leti in kamela vsaj pet let.
  3. Mora biti brez vidnih napak, ker je Poslanec (mir in blagoslov z njim) rekel: “Obstajajo štiri (vrste živali), ki niso dobre za žrtvovanje: enooka ali slepa žival, katere napaka je jasna, bolna žival, katere bolezen je jasna, šepava žival, katere šepavost je jasna, in shujšana žival do kosti.” (Sunan An-Nasa’i: 4371, Sunan At-Tirmizi: 1497)

Kaj bi se moralo storiti z žrtveno živaljo?

  • Prepovedano je prodati katerikoli del žrtvene živali.
  • Priporočljivo jo je razdeliti na tri dele: ena tretjina za hrano, ena tretjina za darila in ena tretjina za miloščino revnim in pomoči potrebnim.
  • Dovoljeno je pooblastiti nekoga, ki v našem imenu zakolje žrtveno žival, kot so to resnicoljubne človekoljubne družbe, ki koljejo žrtvene živali in jih delijo pomoči potrebnim.