Prejemniki Zakata

Prejemniki Zakata

Islam je določil prejemnike Zakata in musliman ga lahko plača eni ali več kategorijam, lahko pa ga da tudi človekoljubnim organizacijam, ki ga razdeljujejo tistim, ki so upravičeni do njega. Vendar je primernejše, da ga da v državi, kjer živi.

Tisti, ki so upravičeni do prejemanja Zakata, so naslednji:

 Revni in pomoči potrebni ljudje so tisti, ki ne morejo izpolnjevati svojih osnovnih potreb.

  1. Siromaki, ki živijo v popolni revščini, kot tudi tisti, ki ne morejo zadovoljiti svojih osnovnih potreb.
  2. Zaposleni za pobiranje in distribucijo Zakata.
  3. Sužnji, ki potrebujejo denar, da se osvobodijo.
  4. Tisti, ki so padli v dolgove in jih ne morejo odplačati, ne glede na to, ali so vzeli posojilo za javno ali osebno korist.
  5. Tisti, ki se borijo na Allahovi poti: To vključuje tiste, ki branijo svojo vero in državo, kakor tudi tiste, ki so aktivni pri podpiranju in propagiranju islama.
  6. Tisti, katerih srca je potrebno pridobiti: To so tisti, ki so pred kratkim sprejeli islam, ali od katerih se pričakuje, da ga bodo sprejeli. Dolžnost dajanja Zakata tej kategoriji prejemnikov ni na posameznikih, temveč na vladnih telesih, islamskih centrih in človekoljubnih organizacijah, da določijo resnično korist tega.
  7. Potniki, ki prestajajo finančne težave, tudi če so doma zelo bogati. Glede upravičenih prejemnikov Zakata Kuran pravi: “Miloščina je samo za reveže in siromake in pobiralce in za tiste, katerih srca je potrebno pridobiti, in za osvoboditev in za dolžnike in na Allahovi poti in za popotnika. To je dolžnost do Allaha. In Allah je Vseveden, Najmodrejši.” (Sura At-Tauba, 9:60)