Primeri poslovne etike, ki jih islam spodbuja

Primeri poslovne etike, ki jih islam spodbuja

Islam daje svojim pripadnikom navodila, naj se držijo določene etike, ko opravljajo finančne transakcije, vključno z naslednjimi:

Iskrenost

Islam od svojih pripadnikov zahteva, da so iskreni v svojem poslovanju, tako z muslimani kot z nemuslimani. Iskrenost je resnično ena od najpomembnejših moralnih principov, ki pričajo o predanosti muslimana. Njena pomembnost je nakazana v številnih kuranskih verzih in tradicijah Poslanca (mir in blagoslov z njim), vključno z naslednjimi:

  • Allah pravi: “Allah vam zapoveduje, da daste zaupanje tistim, ki jim to zaupanje pripada.” (Sura An-Nisa’, 4:58)
  • Poslanec (mir in blagoslov z njim) smatra izdajo zaupanja kot enega od znakov svetohlinstva: “Znaki svetohlinca so trije: ko govori, laže; ko obljubi, prekrši svojo obljubo; in ko mu je zaupano, izda zaupanje.” (Sahih Al-Buhari: 33, Sahih Muslim: 59)
  • Iskrenost je izmed karakteristik vernikov, ki jih Allah imenuje “uspešni”, ker “varujejo zaupane jim stvari in spoštujejo dane zaobljube” med drugimi odlikami. (Sura Al-Mu’minun, 23:8)
  • Iz tega razloga Poslanec (mir in blagoslov z njim) tiste, ki ne izpolnjujejo pogojev pri stvareh, ki so jim zaupane, smatra, da nimajo verovanja: “Oseba, ki ne izpolni pogojev svojega zaupanja, nima verovanja.” (Sunan Ahmad: 12567)
  • Poslanec (mir in blagoslov z njim) je bil znan po svojem častnem nazivu As-Sadik Al-Amin (resnicoljuben in iskren) pred pojavom islama, saj je bil utelešenje iskrenosti v vseh svojih opravilih.

Resnicoljubnost

Resnicoljubnost in transparentnost sta med odlikami, ki jih islam spodbuja

  • Poslanec (mir in blagoslov z njim) je rekel: “Prodajalec in kupec imata pravico do vrnitve blaga, dokler se ne razideta; in če obe stranki govorita resnico ter opišeta napake in kvalitete blaga, bo njuna transakcija blagoslovljena; če pa lažeta ali prikrijeta nekaj, bo njuna transakcija brez vsakršnega blagoslova.” (Sahih Al-Buhari: 1973, Sahih Muslim: 1532)
  • Prav tako je rekel: “Bodite resnicoljubni, ker resnicoljubnost vodi v poštenost, poštenost pa vodi v Raj. Človek bo govoril resnico, dokler ne postane znan kot resnicoljubna oseba.” (Sahih Muslim: 2607)
  • Nekateri trgovci se pogosto zatečejo k priseganju in lažno trdijo, da je njihovo blago dobre kvalitete, da bi prepričali kupce v kupovanje. Islam takšno dejanje razume za velik greh. Poslanec (mir in blagoslov z njim) je rekel: “Allah ne bo govoril s tremi vrstami ljudi na Sodnem dnevu, niti jih ne bo pogledal niti očistil in imeli bodo hudo kazen.” Med temi tremi vrstami, ki jih je omenil, so tisti, ki “lažno prisegajo, da bi prodali svoje blago”. (Sahih Muslim: 106)

Sposobnost

Musliman, ne glede na njegov poklic, mora opravljati svoje dolžnosti učinkovito in po najboljših zmožnostih, tako da postane učinkovitost vodilno načelo v vseh svojih prizadevanjih.

  • Allah je predpisal učinkovitost v vseh stvareh in od muslimana zahteva, da to upošteva v vseh vidikih življenja, tudi ko opravlja stvari, ki so na površju videti kot nepomembne, kot je lov in klanje. Poslanec (mir in blagoslov z njim) je glede tega rekel: “Allah je predpisal učinkovitost v vseh stvareh. Zato ko ubijate, ubijajte lepo; in ko koljete, koljite lepo. Naj vsak od vas naostri svoje rezilo in naj olajša trpljenje živali, ki jo kolje.” (Sahih Muslim: 1955)
  • Nekoč, ko se je udeležil pogreba, je svojim družabnikom dal navodila o višini groba in naj izvršijo pogreb učinkovito. Potem se je obrnil k njim in rekel: “To početje ne bo koristilo preminulemu niti mu škodilo; vendar če delavec opravi neko delo, Allah ljubi, da ga opravi dobro in učinkovito.” (Al-Bajhaki Šu’ab Al-Iman: 5315) Druga predaja gre tako: “Če nekdo od vas opravi neko delo, Allah ljubi, da ga opravi dobro in učinkovito.” (Musnad Abu Jala: 4386, Al-Bajhaki Šu’ab Al-Iman: 4312) Več o moralnem karakterju preberi na strani 223.