Priporočljive prostovoljne molitve

Priporočljive prostovoljne molitve

Od muslimana se zahteva, da opravi le pet molitev na dan.

Vendar jih islam spodbuja, da opravljajo druge prostovoljne molitve, saj zaradi njih postanejo vredni Allahove ljubezni in jim služijo, da nadomestijo morebitne pomanjkljivosti pri opravljanju obveznih molitev.

Sledijo nekatere najpomembnejše dodatne molitve:

  1. Dodatne molitve, ki spremljajo obvezne molitve (As-Sunan ar-rawatib): To so molitve, ki se opravijo pred ali po obveznih molitvah, in muslimani jih običajno ne zanemarjajo.

Glede nagrade za opravljanje teh molitev je Poslanec (mir in blagoslov z njim) rekel: “Allah bo zgradil hišo v Raju vsakemu muslimanu, ki moli dvanajst enot prostovoljnih molitev v toku noči in dneva.” (Sahih Muslim: 728)

Te so naslednje:

1 Dve enoti pred Fadžr molitvijo.
2 Štiri enote pred Zuhr molitvijo, z recitacijo Taslima po vsakima dvema enotama; in še dve enoti po Zuhr molitvi.
3 Dve enoti po Magrib molitvi
4 Dve enoti po Iša molitvi.
  1. Witr molitev: arabska beseda Witr pomeni “neparna številka” in se nanaša na neparno število opravljenih molitev po Iša molitvi. Razume se jo kot eno najboljših in najbolj zaslužnih od vseh dodatnih molitev. Poslanec (mir in blagoslov z njim) je nekoč zapovedal muslimanom: “Sledilci Kurana! Opravljajte Witr molitev.” (Sunan At-Tirmizi: 453, Sunan Ibn Madža: 1170)

Najboljši čas za opravljanje Witr molitve je v poznem delu noči pred Fadžr molitvijo, vendar jo musliman lahko opravi kadarkoli med molitvama Iša in Fadžr.

Minimalno število enot v Witr molitvi je ena, vendar je bolje opraviti tri. Musliman jih lahko opravi več, če želi, vendar je maksimalno število enot, kolikor jih je opravljal Poslanec (mir in blagoslov z njim), enajst.

Enote dodatnih molitev se običajno opravijo dve po dve, čemur sledi Taslim. Witr molitev ni nobena izjema. Vendar če hoče musliman zaključiti molitev, mora dodati eno samo enoto, v kateri lahko recitira posebno prošnjo, znano kot prošnja Kunut. Ta prošnja se recitira po dvigu s položaja priklona in pred dotikom s čelom do tal. Po tej prošnji lahko moli k Allahu in Ga prosi, karkoli si želi, tako da drži svoje roke pred seboj, z obema dlanema obrnjenima navzgor.

Čas, ko ni dovoljeno opraviti dodatne molitve

Musliman lahko opravi dodatno molitev kadarkoli želi, razen v časih, v katerih jih je prepovedano opravljati, saj so to običajno točno določeni časi za opravljanje molitev nekaterih nemuslimanov. V teh časih mu je dovoljeno samo nadomestiti obvezne molitve, ki jih je morebiti izpustil, ali dodatne molitve, ki se jih opravi z razlogom, kakor je molitev Tahijjatul-masdžid “pozdrav mošeji”, molitev, ki je sestavljena iz dveh enot in se jo opravi ob vstopu v mošejo, če je dovolj časa, da se jo opravi, preden se začne obvezna molitev. Vendar musliman lahko kliče Allaha in recitira prošnje ob kateremkoli času.

Ti časi so, kot si sledijo:

1 Od časa po Fadžr molitvi dokler sonce ne vzide nad obzorje za dolžino kopja, to je kratko obdobje določeno v islamskem pravu in je enako približno dvajsetim minutam v državah z zmerno klimo.
2 Od časa, ko je sonce v zenitu, dokler se ne nagne zahodno od sredine neba. To je kratek čas pred začetkom časa za Zuhr molitev.
3 Od časa po Asr molitvi do sončnega zahoda.