Quyền của con cái

Quyền của con cái

  • Cha mẹ có trách nhiệm tìm chọn người vợ ngoan đạo và đức hạnh cho con cái của mình để cô ta trở thành một người mẹ ngoan đạo và đức hạnh, và đấy là một món quà vĩ đại mà cha mẹ dành cho con cái.
  • Cha mẹ nên đặt tên con cái bằng những cái tên tốt đẹp bởi vì những cái tên đó sẽ là biểu hiện tốt lành cho con cái.
  • Cha mẹ phải chăm sóc con cái thật tốt, phải nuôi dạy chúng nền tảng tôn giáo và rèn luyện cho chúng có lòng yêu thích nó, Nabi r nói: “Mỗi người các ngươi đều là người trông coi nên phải chịu trách nhiệm về những gì mà y có nghĩa vụ phải trông coi, do đó, người lãnh đạo là người trông coi và quán xuyến người dân nên y phải chịu trách nhiệm về họ, người đàn ông là người trông coi và quán xuyến người thân trong gia đình y nên y phải chịu trách nhiệm về họ, và người phụ nữ là người trong coi và quán xuyến nhà cửa của chồng và con cái nên cô ta phải chịu trách nhiệm họ. Như vậy chẳng phải tất cả các ngươi đều là người trông coi lẫn nhau và đều là người phải chịu trách nhiệm lẫn nhau sao?!” (Albukhari: 2416, Muslim: 1829). Cha mẹ cần bắt đầu nuôi dạy con cái những gì cần thiết và quan trọng nhất rồi đến những gì quan trọng tiếp nối theo sau, cứ lần lượt như vây, chẳng hạn như cha mẹ nên dạy con cái trước tiên về giáo lý Tawhid đúng đắn và thuần khiết không bị lẫn vào vết bẩn của Shirk, kế đến là dạy chúng sự thờ phượng, đầu tiên là lễ nguyện Salah, kế đến là dạy chúng đạo đức, nhân cách và lễ nghĩa của Islam và dạy chúng những gì tốt đẹp và phúc lành, và tất cả đều vì Allah, Đấng Tối Cao.
  • Chu cấp và nuôi dưỡng: người cha phải có nghĩa vụ chu cấp và nuôi dưỡng cho các con mình, cả con trai và con gái, y không được phép ngưng nghĩa vụ này với con cái mà ngược lại y phải nỗ lực và cố gắng hết khả năng để lo chu toàn cho con cái về mặt này. Thiên Sứ của Allah r nói: “Một người sẽ mang tội nếu y không thực hiện nghĩa vụ chu cấp cho người mà y phải có trách nhiệm” (Abu Dawood: 1692). Và Người r nói riêng về việc chăm lo, chu cấp và nuôi dưỡng cho những đứa con gái: “Người nào có những đứa con gái và y luôn chăm sóc và nuôi dưỡng chúng tử tế thì chúng sẽ là những tấm chắn cho y khỏi Hỏa Ngục” (Albukhari: 5649, Muslim: 2629).
  • Đối xử công bằng giữa con cái dù là con trai hay con gái đều phải như nhau, như Thiên Sứ của Allah r đã dạy bảo: “Các ngươi hãy kính sợ Allah và hãy đối xử công bằng giữa con cái của các ngươi” (Albukhari: 2447, Muslim: 1623). Bởi thế, cha mẹ không được ưu ái với con gái hơn con trai hay ngược lại vì điều đó trái lại với lệnh của Allah.