Rättvisa (Några aspekter av Profetens liv och höga moraliska nivå)

Några aspekter av Profetens liv och höga moraliska nivå

Profeten b var urtypen för god moralisk karaktär.

Profeten b var urtypen för god karaktär och personlig integritet. När Aisha, en av Profetens hustrur, tillfrågades om Profetens karaktär svarade hon: ”Hans karaktär var Koranen.” (Musnad Aḥmad: 24601; Ṣaḥīḥ Muslim: 746) Innebörden är att han omsatte Koranens innehåll i praktiken.

Rättvisa

    • Profeten b upprätthöll rättvisa under alla omständigheter och även om det gick emot någon av hans närmaste familjemedlemmar dömde han enligt Guds lag och i enlighet med Hans påbud: Troende! Slå vakt om rätten och rättvisan som Guds vittnen, även om det skulle vara till skada för er själva eller era föräldrar och nära anförvanter. (Sura an-Nisā’, 4:135)
    • När några av hans följeslagare kom för att vädja till honom å en högbördig kvinnas vägnar som hade stulit för att hon skulle slippa straff, sa han: ”Vid Honom i Vars hand Muhammeds själ ligger, även om Muhammeds dotter Fatima begick en stöld skulle jag hugga av hennes hand.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 4053; Ṣaḥīḥ Muslim: 1688)

Profeten var rättvis mot alla, vän som fiende.

  • När han förklarade all ockerränta (ribā) förbjuden sa han också att den första ockerränta som han förklarade helt efterskänkt var hans egen farbror al-ʻAbbās ibn ʻAbd al-Muṭṭalibs: ”Den person vars ockerränta jag kräver myndighet över är al-ʻAbbās ibn ʻAbd al-Muṭṭalib; den kommer att avskaffas i sin helhet.” (Ṣaḥīḥ Muslim: 1218)
  • Ett civiliserat och kultiverat samhälle är i hans ögon ett i vilket de svaga kan kräva sina rättigheter utan att behöva tveka eller vara rädda: ”Ve det samhälle vars invånare inte ger den svage sin fulla rätt.” (Sunan Ibn Mājah: 2426)