Rechtvaardigheid (Enkele aspecten van het leven van de Profeet r en zijn verheven normen en waarden)

Enkele aspecten van het leven van de Profeet r en zijn verheven normen en waarden

De Profeet r was het lichtend voorbeeld van een goed moreel karakter. 

De Profeet r was het lichtend voorbeeld van een goed karakter en persoonlijke integriteit. Toen Aisha ~, één van de vrouwen van de Profeet, werd gevraagd naar het karakter van de Profeet r, antwoordde zei: “Zijn karakter was de Qur’an.” (Musnad Ahmed: 24601 en Sahieh Muslim: 746) Dit betekent dat hij de nobele leerstellingen van de Qur’an vertaalde naar de werkelijkheid.

Rechtvaardigheid

  • De Profeet r handhaafde onder alle omstandigheden rechtvaardigheid en oordeelde met de wet van Allah, zelfs als dit tegen één van zijn eigen familieleden was, in overeenstemming met het gebod van Allah: “O jullie die geloven, wees voorstanders van rechtvaardigheid als getuigen voor Allah, zelfs al is dat tegen jullie zelf, jullie ouders en jullie naaste verwanten gericht.” (Soera an Nisaa’ 4:135)
  • Toen enkele van de metgezellen van de Profeet r bij hem kwamen pleiten namens een edelvrouw die diefstal had gepleegd om haar de bestraffing te besparen, zei hij: “Bij Degenen in Wiens hand de ziel van Mohammed is, zelfs als Fatima, de dochter van Mohammed, diefstal had gepleegd, zou ik haar hand hebben afgehakt.” (Sahieh al Bukhari: 4053 en Sahieh Muslim: 1688)
  • Toen de Profeet r alle vormen van rente (ribaa) verboden verklaarde, gaf hij aan dat de eerste rente die hij annuleerde die van Al ‘Abbaas ibn ‘Abd Al Moettalib was, zijn eigen oom: “Degene van wiens rente ik de autoriteit op me neem is Al ‘Abbaas ibn ‘Abd al Moettalib; alles ervan zal geannuleerd zijn.” (Sahieh Muslim: 1218)
  • Een beschaafde en gecultiveerde maatschappij was in zijn ogen een plek waar de zwakken zonder angst of twijfel hun rechten konden opeisen: “Wee de maatschappij waarvan de leden het volle recht niet aan de zwakke persoon schenken.” (Sunan Ibn Maajah: 2426)