Recunoștința față de Allah pentru călăuzirea Sa

Recunoștința față de Allah pentru călăuzirea Sa

Cele mai bune lucruri pe care un musulman le poate face pentru a-și exprima recunoștința față de Allah pentru astfel de binecuvântări sunt următoarele:

  1. Perseverența pe calea islamului și răbdarea în fața greutăților vieții

Se subînțelege că, dacă o persoană are o comoară neprețuită, el va face, fără îndoială, tot ceea ce îi stă în putință pentru a o proteja. Islamul este incontestabil cel mai frumos dar pentru omenire, întrucât el nu este doar o simplă sumă de ideologii abstracte și nici nu este doar o pasiune căreia să îi dăm curs atunci când avem chef, ci, mai degrabă, este o religie și un mod de viață care guvernează traiul musulmanilor în toate aspectele sale, fără excepție. Poruncindu-i Trimisului Său (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) să urmeze cu perseverență islamul și învățăturile Coranului, menținându-se pe Drumul cel Drept, Allah Preaînaltul îi spune în Nobilul Coran: „Tu ține-te cu putere de ceea ce ți-a fost revelat, căci tu ești pe un drum drept.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 43:43]

Musulmanul nu trebuie să se întristeze dacă întâmpină greutăți, pentru că testarea robilor Săi face parte din Planul înțelept al lui Allah Preaînaltul. El i-a testat chiar și pe Profeții și Mesagerii Săi (Pacea fie asupra lor!), care erau cu mult mai buni decât noi, iar Coranul ne spune cum au îndurat aceştia suferințe nespuse de la mâinile rudelor lor și ale dușmanilor deopotrivă, fără a se pierde cu firea, fără a le slăbi credința și fără a ezita în fața calamităților. Marile suferințe cu care se confruntă musulmanii ca urmare a devoțiunii lor în urmarea adevărului este una dintre modalitățile prin care Allah Preaînaltul testează credința robilor Săi. Așadar, trăiți conform principiilor voastre mărețe, faceți tot posibilul pentru a trece testul, aderați la adevăr în orice situație și rugați-L mereu pe Allah Preaînaltul să vă țină pe Drumul cel Drept, întocmai cum Profetul însuşi (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a făcut-o. Repetați ruga: „«Ya muqallibu-l-qulub, thabbit qalbi ‘alā dinik» [O, Tu Cel care schimbi (situația) inimilor, fă inima mea fermă în religia Ta!]” [At-Tirmidhi, 2140]

Referitor la aceasta, Allah Preaînaltul spune: „Oare socotesc oamenii că vor fi lăsați [în pace], dacă vor spune: «Noi credem!», și că ei nu vor fi încercați? ~ Noi i-am încercat pe cei de dinaintea lor și Allah îi cunoaște pe cei care spun adevărul și îi cunoaște pe cei care mint [în privința credinței].” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 29:2-3]

  1. A face tot posibilul pentru a chema la islam, prin înțelepciune și pildă bună

Implicarea în daʻwah (chemarea altora la islam) este, fără îndoială, unul dintre cele mai bune moduri de exprimare a recunoștinței față de Allah Preaînaltul, precum și unul dintre cele mai eficiente mijloace de a păstra un nivel constant în credință. Dacă o persoană își revine în urma unei boli care i-a pus viața în pericol și care i-a provocat o mare suferință și nefericire, după ce a descoperit remediul potrivit pentru boala ei, va împărtăși, cu siguranță, acest leac cu toți oamenii și, în special, în rândul rudelor sale și al celor mai apropiați prieteni. Acest aspect va fi explicat în cele ce urmează: