Reglementările islamice cu privire la ribā

Reglementările islamice cu privire la ribā

Dovezile textuale din Nobilul Coran și din Tradițiile Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) subliniază că ribā este strict interzisă in islam, aceasta fiind unul dintre păcatele majore. Allah Preaînaltul nu a declarat război niciunora dintre păcătoși, cu excepția celor ce se folosesc de ribā. De fapt, ribā nu este interzisă numai în islam, ci în toate religiile divine anterioare. Această hotărâre, însă, a fost schimbată după numeroase denaturări strecurate în textele religioase ale acestor religii, care au modificat multe alte prescripții. Allah Preaînaltul menționează că El a coborât pedeapsa asupra unui grup dintre oamenii Cărții „[…] din pricina luării de către ei a cametei – măcar că le-a fost oprită […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 4:161]