Regulile care guvernează relația dintre un bărbat și femeile care îi sunt îngăduite pentru căsătorie

Regulile care guvernează relația dintre un bărbat și femeile care îi sunt îngăduite pentru căsătorie

  1. Plecarea privirii

Coborârea privirii pentru a evita vederea lucrurilor pe care Allah Preaînaltul le-a interzis duce la modestie și la protejarea onoarei.

Musulmanul nu trebuie să se uite la alte femei sau la orice îi poate trezi dorința sexuală și nici nu trebuie să se uite la femei fără vreun scop sau vreo necesitate anume.

Allah Preaînaltul le poruncește atât femeilor, cât și bărbaților să își coboare privirea, pentru că aceasta păstrează modestia și păzește onoarea, în vreme ce privirile pătimașe duc, de regulă, către păcate, după cum spune Coranul: „Spune dreptcredincioșilor să-și plece privirile lor și să-și păzească pudoarea lor! Aceasta este mai curat pentru ei. Allah, doară, este Bineștiutor a ceea ce fac ei. ~ Și spune dreptcredincioaselor să-și plece privirile lor și să-și păzească pudoarea lor […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 24:30-31]

Însă, dacă un musulman vede în mod accidental o femeie, el trebuie să își îndepărteze privirea de la ea. De altfel, prescripția de a coborî privirea include tot ceea ce duce la excitare sexuală, inclusiv scenele provocatoare care circulă pe internet și în mass-media.

  1. Modestia în vorbire

Vorbind cu o femeie străină, el trebuie să recurgă la politețe și la modestie în vorbire și să evite orice cuvânt sau gest ce pot duce la stimularea sexuală. Din acest motiv:

  • Allah Preaînaltul avertizează femeile împotriva vorbitului într-o manieră care denotă cochetărie și delicatețe atunci când se adresează bărbaților, după cum spune Coranul: „[…] Dacă sunteți pioase, nu vă arătați binevoitoare [față de bărbați] cu vorba, pentru că acela care are o boală în inima să nu poftească la voi, și spuneți vorbe potrivite!” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 33:32]
  • Allah Preaînaltul le previne împotriva utilizării mișcărilor atrăgătoare și a modului de a păși, precum și a expunerii farmecelor și a podoabelor: „[…] Și să nu lovească cu picioarele lor, astfel încât să se afle ce podoabe ascund ele! […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 24:31]
  1. Cuvântul din limba arabă „khalwah”

înseamnă ca un bărbat să fie singur în compania unei femei non-mahram, într-un loc unde nimeni nu îi poate vedea. Islamul interzice strict acest lucru, deoarece, prin ispita Satanei, aceasta poate duce la relații sexuale ilicite. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Când un bărbat este singur cu o femeie, Satana este cel de-al treilea [împreună cu ei].” [At-Tirmidhi, 2165]

  1. Purtarea hijab-ului – îmbrăcămintea modestă a femeilor musulmane

Allah Preaînaltul le porunceşte doar femeilor, nu şi bărbaților, să poarte hijab, pentru că femeile, în mod particular, se bucură de o frumusețe naturală și de o atractivitate care i-ar putea împinge cu ușurință pe bărbați să cadă în păcate.

Islamul le impune femeilor să poarte hijab-ul din diverse considerente, printre care:

  • Pentru a-și putea continua misiunea în societate, în domeniul științific și academic, în cea mai bună manieră posibilă, și, în același timp, să-și păzească modestia.
  • Pentru a reduce posibilitatea tentațiilor, în scopul purificării societății, pe de o parte, și al protejării onoarei femeilor, pe de altă parte.
  • Pentru a determina bărbații care nu își coboară privirea să se controleze și să le trateze ca pe ființe umane civilizate și educate, iar nu ca pe niște obiecte sexuale care au ca scop unic tentarea și stimularea bărbaților.