Rugăciunile voluntare recomandate

Rugăciunile voluntare recomandate

Musulmanii au obligația să îndeplinească doar cinci rugăciuni pe zi.

Cu toate acestea, islamul îi încurajează să îndeplinească și alte rugăciuni recomandate (neobligatorii), deoarece prin acestea ei devin demni de dragostea lui Allah și acestea pot servi pentru compensarea oricărei deficiențe existente în rugăciunile obligatorii.

Rugăciunile voluntare sunt multe, iar dintre cele mai importante amintim:

  1. Rugăciunile voluntare de dinaintea sau de după rugăciunile obligatorii (As-Sunan Ar-Rawātib). Acestea sunt efectuate înainte sau după rugăciunile obligatorii, iar musulmanii, în general, nu le neglijează.

În ceea ce privește răsplata pentru aceste rugăciuni, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu există vreun rob musulman care să se roage lui Allah în fiecare zi 12 rakʻāt [unități de rugăciune] voluntare, în afară de cele obligatorii, fără ca Allah să îi construiască o casă în Paradis.” [Muslim, 728]

Acestea sunt:

1 Două unități înainte de rugăciunea din zori (Fajr).
2 Patru unități înainte de rugăciunea de la amiază (Dhuhr), rostind taslīm după fiecare două unități, și alte două unități după efectuarea rugăciunii de la amiază (Dhuhr).
3 Două unități după rugăciunea de la apus (Maghrib).
4 Două unități după rugăciunea de seară (Isha).
  1. Rugăciunea Witr. În limba arabă, cuvântul witr înseamnă «număr impar» și se referă la o rugăciune cu un număr impar de unități, efectuată după rugăciunea Isha. Este considerată drept una dintre cela mai bune și mai meritorii dintre toate rugăciunile voluntare. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a poruncit musulmanilor: „O, voi cei care vă supuneți învățăturilor Coranului! Efectuaţi rugăciunea Witr!” [At-Tirmidhi, 453; Ibn Majah, 1170] Cel mai bun moment pentru efectuarea rugăciunii witr este în ultima parte a nopții, înainte de rugăciunea Fajr, dar musulmanii o pot efectua oricând, în timpul dintre rugăciunile Isha și Fajr.

Numărul minim de unități pentru această rugăciune este de o rakaʻah, dar este mai bine să efectuăm trei unități. Credinciosul poate să se roage mai multe unități dacă dorește, însă numărul de unități pe care Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să le efectueze era unsprezece.

Unitățile de rugăciune voluntare sunt, în general, oferite două câte două, urmate de taslīm. Rugăciunea Witr nu face excepție. Însă, dacă musulmanul dorește să încheie rugăciunea, el poate adăuga o unitate singulară de rugăciune, în care poate să rostească o rugă specială, numită ruga qunut. Aceasta este spusă după ridicarea din plecăciune și înaintea prosternării. După această rugă, el Îl poate invoca pe Allah și cere ceea ce îi este de trebuință, ținând mâinile ridicate înaintea lui, cu palmele orientate în sus.

Intervale de timp în care nu este permisă oferirea de rugăciuni voluntare

Musulmanul poate efectua rugăciuni voluntare oricând dorește, în afară de acele intervale în care acest lucru este interzis, deoarece acestea sunt timpuri speciale în care nemusulmanii își fac rugăciunile. În aceste perioade de timp, credinciosului îi este permis doar să compenseze din rugăciunile obligatorii pe care le-a omis sau să efectueze rugăciuni voluntare cu un motiv anume, cum ar fi «salutul moscheii» – tahiyyātu-l-masjid – care constă în două unități de rugăciune, efectuate la intrarea în moschee. Musulmanii, însă, pot să-L invoce pe Allah Preaînaltul și să Îi adreseze rugi în orice moment.

Aceste intervale sunt:

1 După rugăciunea Fajr până când soarele ce răsare a depășit complet linia orizontului cu lungimea unei sulițe – o perioadă scurtă de timp, precizată de Legea islamică, fiind egală cu aproximativ douăzeci de minute în țările cu climat temperat.
2 Din momentul de zenit al soarelui şi până când acesta începe să coboare către Vest. Aceasta este o perioadă scurtă de timp ce precedă rugăciunea Dhuhr.
3 După rugăciunea ‘Asr până la asfințit.