Sådant som är ogillat under bönen

Sådant som är ogillat under bönen

Här avses sådant som kommer att minska den belöning man får för sin bön och negativt påverka ödmjukhet, koncentration och uppmärksamhet i den:

  1. Att vrida på huvudet medan man förrättar bön. När Profeten b tillfrågades om detta sa han: ”Det är ett sätt att stjäla genom vilket Satan tar en del av ens bön.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 718)
  2. Att hålla på med fingrarna, peta i ansiket, sätta händerna i sidorna, knäppa händerna eller knäppa med fingrarna.
  3. Att förrätta bön när man är distraherad av något, som till exempel nödighet. Profeten b sa: ”Ingen bön kan utföras korrekt när tillbedjaren har maten serverad framför sig eller när naturen kallar.” (Ṣaḥīḥ Muslim: 560)