Sådant som bryter fastan

Sådant som bryter fastan

Den fastande måste undvika sådant som bryter fastan och gör den ogiltig:

 1. Mat och dryck. I Koranen sägs: … Ni får äta och dricka till dess den vita strimman av gryningsljuset kan urskiljas mot nattens mörker. Återuppta då fastan och håll den tills natten faller på… (Sura al-Baqarah, 2:187)
  Fastan för den som glömmer sig och råkar äta eller dricka något är dock fortsatt giltig och han betraktas inte som syndfull för att oavsiktligt ha gjort så. Profeten b sa: ”Den som glömmer att han fastar och råkar äta eller dricka något ska fortsätta sin fasta, ty det är Gud som har gett honom att äta och att dricka.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 1831; Ṣaḥīḥ Muslim: 1155)
 2. Sådant som på något sätt kan klassificeras som liknande att äta och dricka:
 • Injektioner med näringsmässigt innehåll. Dessa förser kroppen med näringsämnen som den behöver och kan därför sägas likna att äta eller dricka.
 • Blodtransfusioner. Blodet är kroppens transportmedel som när det cirkulerar förser kroppens celler med syre och näring, och en tillförsel av blod kan därför liknas vid att äta eller dricka.
 • Röking i alla dess former gör fastan ogiltig, ty att inhalera rök tillför kroppen en mängd toxiska ämnen.
 1. Sexuell aktivitet där en mans penis förs in i en kvinnas vagina, oavsett om det resulterar i sädesuttömning eller inte.
 2. Avsiktlig sädesuttömning till följd av sexuell kontakt, masturbation eller något annat sätt.

Våta drömmar, dvs. sexuellt upphetsande drömmar som resulterar i orgasm bryter dock inte fastan. En man kan kyssa sin hustru om han vet att than utan problem kan kontrollera sig och inte inbegriper sig i någon sexuell aktivitet som bryter fastan.

 1. Avsiktlig kräkning. Oavsiktlig kräkning bryter dock inte fastan. Profeten b sa: ”Den som kräks oavsiktligt medan han fastar behöver inte ta igen fastan genom att fasta en annan dag; men den som kräks avsiktligt måste fasta en annan dag för att han bröt sin [obligatoriska] fasta. (Sunan at-Tirmid̂ī: 720; Sunan Abu Dāwūd: 2380)
 2. Menstruation eller de blödningar (avslag) som inträder efter barnafödsel, oavsett när under dagen de kommer. Även om de börjar just före solnedgången bryts automatiskt fastan för den kvinnan. Om blödningarna upphör efter gryningen är den dagens fasta bruten och det är inte möjligt för den kvinnan att fasta den dagen. Profeten b sa: ”Är det inte sant att en kvinna varken kan förrätta bön eller fasta när hon har blödningar?” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 1850)

Utöver menstruationsblod och de blödningar (avslag) som inträder efter barnafödsel hindrar inte andra onormala blödningar från livmodern en kvinna från att fasta.