Sådant som ogiltiggör bönen

Sådant som ogiltiggör bönen

Det är ogillat att hålla på med fingrarna eller peta i ansiket under bönen. .

  1. Att avsiktligt eller oavsiktligt utelämna någon av bönens pelare (arkān) trots att man har förmågan att utföra den.
  2. Att avsiktligt utelämna någon av bönens föreskrivna delar (wājibāt) trots att man har förmågan att utföra den.
  3. Att medan man förrättar bön avsiktligt yttra något utöver sådant som är en del av bönen.
  4. Att hörbart skratta under bönen.
  5. Att göra onödiga och upprepade rörelser.