Săn bắt hợp giáo luật

Săn bắt hợp giáo luật

Săn bắt là việc làm không bị ngăn cấm đối với các thú vật và chim muôn được phép ăn thịt của chúng nhưng không thể chế ngự chúng để giết thịt chúng theo giáo luật, chẳng hạn như các loài chim hoang dã thuộc các loài không ăn thịt, tương tự như nai, hươu, thỏ rừng, …

Săn bắt có những điều kiện bắt buộc sau:

  1. Người săn bắt phải là người Muslim, hoặc dân Kinh sách có ý thức về việc săn bắt, bởi thế con vật săn được do người thờ bụt tượng hoặc người tâm thần thì không ăn được
  2. Con vật phải là những loài không có khả năng chế ngự chúng để giết thịt theo giáo luật do chúng luôn bỏ chạy xa khỏi con người, còn nếu như con vật là những loài có khả năng chế ngự chúng để giết theo giáo luật như gà, dê, bò thì không được giết thịt chúng theo cách săn bắt.
  3. Dụng cụ giết phải sắc bén làm chết con vật như mũi tên, đạn và những gì tương tự, còn những gì giết con vật do sức nặng của nó như đá và những gì tương tự thì không được phép ăn ngoại trừ trước khi con vật chết kịp thời giết thịt nó theo giáo luật.
  4. Phải nhân danh Allah tức nói: Bissmillah trước khi phóng dụng cụ săn bắt.
  5. Nếu như bắt được con thú hoặc chim sau khi săn được mà nó vẫn còn sống, chưa chết, thì phải giết thịt nó bằng cách thức theo giáo luật.
  6. Cấm săn bắt thú vật không với mục đích ăn thịt, chẳng hạn như những người săn bắt thú vật chỉ vì thú vui và tiêu khiển.