Sărbătoarea de la finalul postului (ʿEīd al-Fitr)

Sărbătoarea de la finalul postului (ʿEīd al-Fitr)

Sărbătorile reprezintă ritualuri religioase evidente. Când Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a ajuns în Medina, a constatat că oamenii de acolo aveau două zile de sărbătoare pe an. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a întrebat: „«Pentru ce sunt aceste zile?» Ei au răspuns: «Obișnuiam să ne distrăm în aceste zile înainte de apariția islamului.» Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a spus atunci: «Allah v-a dăruit două zile mai bune decât acestea, ʿEīd al-Fitr și ʿEīd al-Adha.»” [Abu Dawud, 1134] Explicând că sărbătorile reprezintă religia acelora care le urmează, el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a remarcat: «Fiecare popor are o sărbătoare, iar aceasta este sărbătoarea noastră.» [Al-Bukhari, 952; Muslim, 892]

Semnificaţia ʿEīd-ului în islam

ʿEīd-ul este o zi de sărbătoare și de bucurie. În această zi, musulmanii își exprimă fericirea și recunoștința față de Allah Preaînaltul pentru că i-a călăuzit către adevăr și pentru că i-a ajutat să completeze postul din luna Ramadan. Ei își împărtășesc fericirea cu toată lumea prin îmbrăcarea celor mai frumoase veșminte, dând milostenie celor săraci și nevoiași și sărbătorind într-un mod permis, care îi face pe toți fericiți și le amintește de binecuvântările lui Allah Preaînaltul asupra lor.

 

Sărbătorile musulmanilor

Există doar două sărbători anuale în islam și musulmanii nu trebuie să sărbătorească nicio altă zi în afară de ele. Acestea sunt: (1) sărbătoarea de încheiere a postului (ʿEīd al-Fitr), care este celebrată în prima zi a lunii Shawwāl, și (2) sărbătoarea Sacrificiului (ʿEīd al-Adhā), care este celebrată în a zecea zi a lunii Dhu-l-Hijjah.

Sărbătoarea de încheiere a postului (ʿEīd al-Fitr)

ʿEīd al-Fitr cade în prima zi a lunii Shawwāl, marcând sfârșitul postului din luna Ramadan. La fel ca postul din luna Ramadan, celebrarea ʿEīd-ului al-Fitr este, de asemenea, un act de adorare, prin care musulmanii își exprimă recunoștința față de Allah Preaînaltul, pentru că le-a permis să îndeplinească acest act de adorare și pentru că și-a desăvârșit Harul Său asupra lor. Coranul spune: „[…] și să împliniți acest număr și să-L preamăriți pe Allah, pentru că vă călăuzeşte pe calea cea bună. Poate că veți fi mulțumitori!” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 2:185]

Ce trebuie să facem în ziua de ʿEīd?

  1. Rugăciunea de ʿEīd. Islamul subliniază faptul că rugăciunea de ʿEīd este obligatorie. De fapt, aceasta a fost una dintre acele practici pe care Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a respectat în mod constant și chiar i-a încurajat, nu numai pe bărbați, ci și pe femei și pe copii, să le respecte. Timpul său începe după ce soarele a trecut deasupra orizontului cu o suliță (puțin peste 1 metru) și durează până când acesta a trecut de meridian.

Descriere: rugăciunea de ʿEīd este formată din două unități (rakaʻāt; singular rakaʻah) în care Coranul este recitat cu voce tare de către imam, iar după aceasta el ține o predică (khutbah) formată din două părți. Această rugăciune are la începutul fiecărei unități mai multe takbīrat decât o rugăciune obișnuită (singular takbīrah, rostirea sintagmei Allahu Akbar). Imam-ul spune Allahu Akbar și, înainte să înceapă recitarea Coranului, repetă aceste cuvinte de încă șase ori, pe lângă Takbirat Al-Ihrām. În mod similar, după ce se ridică din prosternare, la începutul celei de a doua rakaʻah repetă aceeași expresie de încă cinci ori, după takbīr-ul rostit în momentul ridicării pentru a doua unitate de rugăciune. Credincioșii fac întocmai ca imam-ul, urmând mișcările și vorbele sale.

  1. Plata zakāt-ului al-Fitr: Allah Preaînaltul le-a poruncit musulmanilor să plătească zakāt al-fitr (tradus literar prin actul de caritate purificator, obligatoriu pentru încheierea postului) și se impune tuturor celor care posedă alimente suficiente necesare pentru o zi și o noapte. Valoarea acesteia este de o sāʻ din alimentul de bază cel mai comun în țara respectivă, fie că este orez, grâu sau curmale, și trebuie dată musulmanilor săraci și nevoiași, prin aceasta asigurându-se că nu există niciun musulman care să fie lipsit de mâncare în ziua de ʿEīd. Este permisă însă plata în bani a valorii pentru zakāt al-fitr, numai dacă acest lucru este mai benefic pentru sărmani.

Timpul hotărât pentru efectuarea plății: zakāt al-fitr trebuie plătit din momentul în care soarele apune în ultima zi din luna Ramadan până la timpul hotărât pentru rugăciunea de ʿEīd. Poate fi plătit chiar și cu o zi sau două înainte de ʿEīd.

Cantitatea care trebuie oferită pentru zakāt al-fitr este de o sāʻ din alimentul de bază cel mai comun în țara respectivă, fie că este orez, grâu sau curmale. O sāʻ este egală cu aproximativ 3 kg.

Musulmanul trebuie să plătească zakāt al-fitr pentru el însuși și pentru toate persoanele de întreținerea cărora este responsabil legal, aşa cum sunt soția și copiii săi. Este recomandat ca plata să fie efectuată și în numele copiilor nenăscuți încă (dacă soția sa este însărcinată). El va oferi pentru fiecare membru al familiei 3 kg din alimentul de bază.

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa !) a poruncit zakāt al-fitr ca fiind: „Ispășirea pentru orice vorbă obscenă rostită în vremea postului și oferirea de hrană celor săraci. De la cei care îl plătesc înainte de rugăciunea de ʿEīd, va fi primită ca zakāt al-fitr, iar pentru cei care îl oferă după rugăciunea de ʿEīd nu va fi considerat decât ca fiind sadāqah (un simplu act caritabil).” [Abu Dawud, 1609]

  1. În această zi, musulmanii își împărtășesc fericirea cu toți membrii familiei, atât tineri, cât și bătrâni, atât femei, cât și bărbați, sărbătorind într-un mod permis care îi face pe toți fericiți și le amintește de binecuvântările lui Allah Preaînaltul asupra lor. Ei îmbracă cele mai frumoase veșminte, mănâncă și beau, deoarece acestea sunt considerate acte de adorare. Postul în această zi este strict interzis.
  2. Ei rostesc, cu această ocazie specială takbīr în noaptea care precedă rugăciunea de ʿEīd și pe drumul către rugăciunea de ʿEīd și continuă să facă aceasta până când imamul se ridică pentru a începe rugăciunea de ʿEīd; exprimându-şi astfel recunoștința față de Allah Preaînaltul pentru că i-a ajutat să ducă la bun sfârșit postul din luna Ramadan. Coranul spune: „[…] să împliniți acest număr, și să-L preamăriți pe Allah, pentru că vă călăuzește pe calea cea bună. Poate că veți fi mulțumitori!” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 2:185]

Felul în care este pronunțat takbīr-ul cu această ocazie este următorul: Allahu Akbar, Allahu Akbar, lā ilāha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ua lillahi-l-hamd (Allah este Prea Măreţ, Allah este Prea Măreţ, nu există altă divinitate demnă de adorare în afară de Allah, Allah este Prea Măreţ, Allah este Prea Măreţ, toată Slava I se cuvine numai lui Allah).

Se poate, de asemenea, recita și: Allahu Akbar kabiran, ua-l-hamdu li-llahi kathiran, ua Subhān-Allahi bukratan ua asilā (Allah este Prea Măreţ, numai a Lui este toată lauda din abundență, și slava toată este numai a Lui, zi și noapte).

Bărbații pronunță în general takbīr cu voce tare, dar fără a-i deranja pe ceilalți; însă femeile îl rostesc în șoaptă.