Sự chiêm nghiệm qua bản chất đích thực của Islam chứ không bởi thực trạng của một số tín đồ Muslim

Sự chiêm nghiệm qua bản chất đích thực của Islam chứ không bởi thực trạng của một số tín đồ Muslim

Khi bạn nhìn thấy một bác sĩ thường thực hiện các thói quen có hại đến sức khỏe hoặc một giáo viên có hành vi cư xử không đúng đắn thì chắc chắn bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên và kỳ lạ cho thói quen và hành vi đi ngược lại với sự hiểu biết và địa vị của người đó, nhưng bạn sẽ không bao giờ thay đổi quan điểm của mình về tầm quan trọng của kiến thức y học dành cho con người hoặc về tầm quan trọng của vấn đề giáo dục trong xã hội và nền văn minh.

Và bạn sẽ thấy vị bác sĩ đó hoặc người giáo viên đó chỉ là mô hình chứ không phải là vị điều chế có ảnh hưởng đến chuyên môn và nghề nghiệp.

Và khi chúng ta bắt gặp những hành vi xấu của một số tín đồ Muslim thì quả thật đó không phải là từ bản chất đích thực của Islam thuần túy mà đó chỉ là biểu hiện từ sự yếu kém của con người, của nền văn hóa và những thói quen, lề lối xấu, không can hệ gì đến Islam cả, giống như thói quen xấu của người bác sĩ kia hoặc cách cư xử không đúng đắn của người giáo viên kia không can hệ gì đến chuyên môn y học và nền giáo dục.