Sự nguy hiểm của Riba đối với cá nhân và tập thể

Sự nguy hiểm của Riba đối với cá nhân và tập thể:

Quả thật, Islam nghiêm khắc ngăn chặn Riba vì nó gây nguy hại đến cá nhân và tập thể, như:

  1. Phân phối của cải không đồng đều, tạo ra sự chênh lệch quá lớn giữa người giàu và người nghèo.

Riba tập hợp và qui động nguồn tài chính từ những cá nhân trong một tập thể để đặt chúng trong tay của một nhóm ít người, nó đã cấm rất nhiều người sở hữu nguồn tài chính riêng của họ. Và sự mất cân bằng này trong việc phân phối nguồn tài chính làm biến đổi xã hội khiến cho một nhóm ít người sở hữu một khối tài sản khổng lồ và trở thành những nhà tài phiệt trong khi phần đông còn lại của xã hội toàn là những người nghèo khổ, trắng tay và vô sản. Và đây chính là môi trường thuận lợi để lan rộng sự hận thù và tội ác trong xã hội.

  1. Lãng phí thường xuyên và không tiết kiệm

Việc dễ dàng vay mượn có kèm theo lợi tức làm nhiều người thường lãng phí và không tiết kiệm, bởi vì người đi vay mượn thường mượn đúng với số lượng cần, cho nên y chỉ tính toán sự việc ở hiện tại trước mắt nhưng không lường hậu quả ở tương lai, y sẽ chi tiêu một cách xa xỉ và ngông cuồng cho đến khi những khoản nợ chồng chất và cuộc sống trở nên eo hẹp và khó khăn, và thế là trong suốt cuộc đời y cứ vẫn còn gánh nặng với các khoản nợ nần và vay mượn.

  1. Riba là nguyên nhân ngăn những người giàu đầu tư có lợi cho đất nước:

Ta thấy người qui động tiền theo hình thức hoạt động Riba luôn tìm kiếm cơ hội kiếm lợi tức từ những hoạt động Riba để thu gom tiền của cho y, điều này khiến y tránh xa việc bỏ vốn đầu tư cho các dự án công nghiệp, nông nghiệp, thương mại cho dù chúng mang lại lợi ích cho cộng đồng bởi lẽ chúng chứa đựng mức độ rủi ro cao và cần đến sự nỗ lực và lao động.

  1. Riba là nguyên nhân bôi xóa hồng phúc của tiền của và nền kinh tế suy thoái và sụp đỗ.

Và tất cả sự suy thoái kinh tế cũng như các tổ chức lớn hay những cá thể bị phá sản nguyên nhân đều là do luôn duy trì hoạt động Riba bị giáo luật nghiêm cấm, nó là một trong những điều gây ảnh hương bị xóa bỏ mà Allah đã thông điệp cho chúng ta, nó khác với sự bố thí, làm từ thiện cho mọi người – một việc làm mang lại hồng phúc cho nguồn tài chính và của cải và được gia tăng thêm nữa, như Allah đã phán: {Allah xóa bỏ (định chế) Riba (cho vay lấy lãi) và làm phát đạt việc bố thí Sadaqah.} (Chương 2 – Albaqarah, câu 276).