Sacrificarea animalelor în islam

Sacrificarea animalelor în islam

Acest lucru înseamnă sacrificarea animalelor într-un mod care îndeplinește condițiile de sacrificare prevăzute de Legea islamică.

Condițiile care trebuie îndeplinite pentru sacrificarea animalelor în islam

  1. Persoana care efectuează procesul de sacrificare trebuie să fie musulmană sau dintre oamenii Cărții (adică evrei sau creștini). În plus, ea trebuie să fi împlinit vârsta maturității și să desfășoare acest act cu intenția specifică sacrificării animalului.
  2. Instrumentul folosit pentru sacrificarea animalului trebuie să fie adecvat scopului vizat și să fie bine ascuțit, ca, de exemplu, un cuțit. Este interzisă folosirea a tot ceea ce ar putea ucide animalul din cauza greutății sale uriașe, lovirea capului până la moarte sau aplicarea șocurilor electrice care produc inconștiență, așa cum este, spre exemplu, recurgerea la asomare electrică.
  3. Numele lui Allah Preaînaltul trebuie pomenit în momentul sacrificării animalului, spunându-se Bismi-Llah (În Numele lui Allah).
  4. Tăietura trebuie să reteze cel puțin trei dintre următoarele: traheea, esofagul și cele două vase de sânge existente de o parte și de alta a gâtului.

Dacă sunt îndeplinite aceste condiții, carnea animalului sacrificat va fi permisă; însă, în cazul în care una dintre condiții este omisă, carnea nu va fi îngăduită.