Smerenia (Frânturi din viața Profetului și standardele morale înalte)

Frânturi din viața Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și standardele morale înalte

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) era esența unei conduite morale bune.

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost simbolul caracterului bun și al integrității personale. Când ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!), una dintre soțiile Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a fost întrebată cu privire la caracterul lui, ea (Allah să fie mulţumit de ea!) a răspuns: „Caracterul său a fost Coranul.” [Ahmad, 24601; Muslim, 746] Aceasta înseamnă că el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a transpus învățăturile nobile ale Coranului în realitate.

Smerenia

  • Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost atât de smerit încât nu-i plăcea ca oamenii să se ridice în picioare la sosirea sa și chiar le-a interzis să facă acest lucru. Deși nimeni nu le era mai drag nobililor săi companioni (Allah sa fie mulțumit de ei!) decât Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), aceștia nu se ridicau în picioare atunci când îl vedeau venind, pentru că știau că nu-i plăcea aceasta. [Ahmad, 12345; Al-Bazzār, 6637]
  • Înainte ca ʻAdiyy ibn Hātim, un arab notabil (Allah să fie mulțumit de el!), să îmbrățișeze islamul, acesta a venit la Medina pentru a afla despre noua credință. „În timp ce mergeam către casa Profetului [Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!] – și-a amintit mai târziu – Profetul [Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!] s-a întâlnit cu o femeie în vârstă cu câțiva copii, care l-au rugat să se oprească, iar el [Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!] s-a oprit pentru un timp lung până când aceasta și-a spus nevoile. Mi-am spus: «Acesta cu siguranță nu este un rege, nu se comportă precum Kisra sau Cezar.»” [Ahmad, 19381] Smerenia se află în caracterul tuturor Profeţilor (Pacea fie asupra lor!).
  • Acţiunile și mișcările sale în prezența companionilor săi (Allah să fie mulţumit de ei!) erau caracterizate de o simplitate naturală și de o smerenia totală, până într-acolo încât un străin nu era în măsură să îl deosebească printre ei. Odată, un bărbat a venit şi a întrebat: „Care dintre voi este Mohammed?” [Al-Bukhari, 63]
  • Anas ibn Mālik (Allah să fie mulțumit de el !) a spus: „Una dintre sclavele din Medina putea să îl ia de mână pe Mesagerul lui Allah [Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!] și să-l ducă oriunde dorea.” [Al-Bukhari, 6072] Expresia „să îl ia de mână pe Mesagerul lui Allah [Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!]” este un indiciu al bunătății sale extreme și al răspunsului său prompt pentru tineri și pentru cei slabi. Această relatare arată smerenia și modestia totală a Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), prin faptul că se menționează că el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) era întotdeauna gata să răspundă nevoilor unora dintre cei mai vulnerabili membri ai societății, precum femeile și sclavele.
  • Odată, el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a declarat: „Cel în inima cărui există mândrie, fie și numai cât greutatea unui atom, nu va intra în Paradis.” [Muslim, 91]