Smisel človekovega obstoja

Smisel človekovega obstoja

Tako številni filozofi kot laiki zelo težko odgovorijo na najpomembnejše vprašanje v našem življenju:

Zakaj smo tukaj?

Kaj je resnični smisel človekovega obstoja?

Kuran je jasno in natančno opredelil smisel človekovega obstoja, kot: ‘’Džinne in ljudi sem ustvaril le zato, da Mene častijo.’’ (Sura Az-Zarijat, 51:56) Tako je jasno, da smo tukaj, da častimo Vsemogočnega Allaha.

Tukaj je vredno omeniti, da čaščenje ali ‘Ibada v islamu ne pomeni opustitve življenja tega sveta in njegovih užitkov. To je vsestranski izraz, ki poleg dejanj čaščenja, kot so molitev, postenje in obvezna miloščina (Zakat), vključuje tudi vsa človeška dejanja, dokler so le-ta opravljena le zavoljo Allaha. Poslanec (mir in blagoslov z njim) je nekoč pripomnil: ‘’Nagrajeni boste celo, ko boste imeli spolne odnose s svojimi ženami.’’

Na ta način čaščenje, kljub temu, da je glavni smisel obstoja človeštva, postane bistvo življenja, kar muslimanu nudi priložnost, da vse dnevne prakse spremeni v velika dejanja čaščenja. Kuran pravi: ‘’Reci: ‘Moje molitve, moji obredi, moje življenje in moja smrt so resnično posvečeni Allahu, Gospodarju vseh svetov.’ ‘’ (Sura Al-An’am, 6:162)